Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Dần mang lại nhiều tài lộc

Thứ ba, 27/12/2022 | 23:24 Theo dõi BĐS Biz trên

Xem tuổi xông nhà xuân Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Dần là xem tất cả các tuổi nạp âm gồm Bính Dần, Giáp Dần, Canh Dần, Mậu Dần và Nhâm Dần. Mỗi tuổi khác nhau lại chọn người tới xông nhà Tết này riêng biệt, không đánh đồng tất cả.

Thoát khỏi năm tuổi, cát khí dâng trào, 2023 chính là thời điểm mang tính bước ngoặt cho người tuổi Dần. Việc xem tuổi xông nhà 2023 cho gia chủ tuổi Dần lại càng nên chú trọng để dễ dàng thu hút tài khí, năm mới tiền vàng ngập két.

Sau đây là danh sách các tuổi xông nhà đẹp 2023 cho gia chủ tuổi Bính Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Canh Dần, Mậu Dần. Mời các bạn cùng tham khảo.

xem-tuoi-xong-nha-nam-2023-3

Xem tuổi xông nhà năm 2023 cho tuổi Mậu Dần (1938, 1998)

Dưới đây là 5 tuổi đại kỵ với gia chủ Mậu Dần, nếu xem tuổi xông nhà năm 2023 Quý Mão thì tuyệt đối phải tránh:

Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002); Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)Quý Sửu (Sinh năm 1973); Nhâm Tí (Sinh năm 1972); Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Mậu Dần, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990): mệnh Thổ, tam hợp với tuổi Dần, hợp mệnh tuổi Dần, Mão.

2. Chọn tuổi Canh Tuất (Sinh năm 1970): Mệnh Kim, tam hợp với tuổi Dần, hợp mệnh tuổi Dần, Mão.

3. Chọn tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991): Mệnh Thổ, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, tam hợp của Quý Mão 2023.

4. Chọn tuổi Tân Hợi (Sinh năm 1971): Mệnh Kim, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, tam hợp của Quý Mão 2023.

5. Chọn tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014): Mệnh Kim, tam hợp tuổi Dần, không phạm lục xung, lục hại.

6. Chọn tuổi Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006): Mệnh Thổ, tam hợp tuổi Dần, hợp mệnh tuổi Dần, Mão.

7. Chọn tuổi Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007): mệnh Thổ, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, tam hợp tuổi Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

8. Chọn tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978): mệnh Hỏa, tam hợp tuổi Dần.

9. Chọn tuổi Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020): Mệnh Thổ, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

Xem tuổi xông nhà năm 2023 cho tuổi Canh Dần

5 tuổi đại kỵ với gia chủ Canh Dần, nếu xem tuổi xông nhà năm 2023 Quý Mão thì tuyệt đối phải tránh:

Đinh Mão (Sinh năm 1987); Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989); Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016); Đinh Tỵ (Sinh năm 1977).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Canh Dần, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Nhâm Tuất (Sinh năm 1982): Mệnh Thủy, tam hợp tuổi Dần.

2. Chọn tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

3. Chọn tuổi Ất Mão (Sinh năm 1975): Mệnh Thủy, hhông phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

4. Chọn tuổi Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005): Mệnh Thủy, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

5. Chọn tuổi Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995): Mệnh Hỏa, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

6. Chọn tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978): Mệnh Hỏa, tam hợp tuổi Dần.

7. Chọn tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015): Mệnh Kim, tam hợp Quý Mão 2023.

8. Chọn tuổi Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018): Mệnh Mộc,Mão, tam hợp tuổi Dần.

9. Chọn tuổi Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990): mệnh Thổ, tam hợp tuổi Dần, không phạm lục xung, lục hại tuổi Dần.

10. Chọn tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991): Mệnh Thổ, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại tuổi Dần.

Xem tuổi xông nhà năm 2023 cho tuổi Nhâm Dần (1962)

Năm 2023 muốn tìm được tuổi đẹp để xông đất, xông nhà hợp tuổi thì trước tiên bạn cần phải biết các tuổi Đại kỵ với tuổi Nhâm Dần 1962 gồm Quý Sửu (Sinh năm 1973); Bính Dần (Sinh năm 1986); Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009); Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016); Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Nhâm Dần, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990): Mệnh Thổ, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, tam hợp tuổi Dần.

2. Chọn tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991): Mệnh Thổ, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

3. Chọn tuổi Giáp Dần (Sinh năm 1974): Mệnh Thủy, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

4. Chọn tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014): Mệnh Kim, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, tam hợp tuổi Dần.

5. Chọn tuổi Ất Mão (Sinh năm 1975): Mệnh Thủy, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

6. Chọn tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015): Mệnh Kim, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

7. Chọn tuổi Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005): Mệnh Thủy, không phạm lục xung, lục hại.

8. Chọn tuổi Đinh Mùi (Sinh năm 1967): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại tuổi Dần.

9. Chọn tuổi Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007): Mệnh Thổ, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại tuổi Dần.

Xem tuổi xông nhà năm 2023 cho tuổi Giáp Dần (1974)

Các tuổi đại kỵ với tuổi Giáp Dần, khi xem tuổi xông nhà 2023 phải tránh gồm Đinh Mão (Sinh năm 1987); Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017); Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008); Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009); Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Giáp Dần, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014): Mệnh Kim, tam hợp tuổi Dần.

2. Chọn tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015): Mệnh Kim, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại tuổi Dần.

3. Chọn tuổi Nhâm Tuất (Sinh năm 1982): Mệnh Thủy, tam hợp tuổi Dần.Chọn tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

4. Chọn tuổi Bính Ngọ (Sinh năm 1966): Mệnh Thủy, tam hợp tuổi Dần.

5. Chọn tuổi Đinh Mùi (Sinh năm 1967): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

6. Chọn tuổi Canh Tuất (Sinh năm 1970): Mệnh Kim, tam hợp tuổi Dần.

7. Chọn tuổi Tân Hợi (Sinh năm 1971): Mệnh Kim, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

8. Chọn tuổi Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002): Mệnh Mộc, tam hợp tuổi Dần.

Dưới đây là 5 tuổi đại kỵ với gia chủ Bính Dần 1986, khi chọn tuổi xông nhà 2023 Quý Mão tuyệt đối phải tránh gồm: Quý Mão (Sinh năm 1963); Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013); Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993); Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016); Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Bính Dần, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991): Mệnh Thổ, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

2. Chọn tuổi Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998): Mệnh Thổ, bổn mạng, không phạm lục xung, lục hại.

3. Chọn tuổi Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018): Mệnh Mộc, tam hợp tuổi Dần.

4. Chọn tuổi Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990): Mệnh Thổ, tam hợp tuổi Dần.

5. Chọn tuổi Tân Sửu (Sinh năm 1961, 2021): mệnh Thổ, không phạm lục xung, lục hại.

6. Chọn tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014): mệnh Kim, tam hợp tuổi Dần.

7. Chọn tuổi Giáp Tuất (Sinh năm 1934, 1994): Mệnh Hỏa, tam hợp tuổi Dần.

8. Chọn tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015): Mệnh Kim, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

9. Chọn tuổi Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995): mệnh Hỏa, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

10. Chọn tuổi Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006): Mệnh Thổ, tam hợp tuổi Dần.

Trang Bùi (t/h)

Theo sohuutritue.net.vn Copy
Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Sửu tiền vàng ngập két

Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Sửu tiền vàng ngập két

Xem tuổi xông nhà xuân Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Sửu nên chọn các tuổi Tý, Tỵ, Dậu sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng trong năm mới.
Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Tý

Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Tý

Xem tuổi xông nhà đầu xuân là một tục lệ đầu năm, với quan niệm mong muốn năm mới gặp nhiều thuận lợi may mắn.
Dân số siêu giàu tăng gấp đôi trong vòng 5 năm tại Việt Nam

Dân số siêu giàu tăng gấp đôi trong vòng 5 năm tại Việt Nam

Theo ấn bản mới nhất của Báo cáo Thịnh vượng (Mô hình Định giá Tài sản) vừa được công ty Knight Frank phát hành, số lượng người siêu giàu (UHNWI) tại Việt Nam đã tăng gần gấp đôi trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2022.
Những phát ngôn của ông Phạm Nhật Vượng tại đại hội cổ đông Vingroup 2023

Những phát ngôn của ông Phạm Nhật Vượng tại đại hội cổ đông Vingroup 2023

Tại đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2023 của Tập đoàn Vingroup – CTCP (HoSE: VIC), với vai trò chủ trì Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã giải đáp nhiều thắc mắc của cổ đông tới hoạt động của công ty. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng có những giải đáp, chia sẻ ấn tượng.
Sa Pa được bình chọn là một trong 50 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới

Sa Pa được bình chọn là một trong 50 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới

Tạp chí du lịch quốc tế Condé Nast Traveler mới đây đã bình chọn 50 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới, trong đó có thị trấn Sapa của Việt Nam. Sapa được biết đến với khung cảnh núi non hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang bát ngát...
'Đại gia điếu cày' là ai? Chủ tịch Lê Thanh Thản giàu cỡ nào trước khi bị truy tố?

'Đại gia điếu cày' là ai? Chủ tịch Lê Thanh Thản giàu cỡ nào trước khi bị truy tố?

Sau hơn 3 năm bị khởi tố điều tra, mới đây ông Lê Thanh Thản đã bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội Lừa dối khách hàng . Cái tên Lê Thanh Thản không hề xa lạ gì trong giới bất động sản. Vị đại gia này được biết đến với nhiều biệt danh như: Đại gia điếu cày, ông trùm nhà giá rẻ...
Thị trường bất động sản 'không ai giải cứu cho ai'

Thị trường bất động sản 'không ai giải cứu cho ai'

Phát biểu kết luận tại Hội nghị tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh, bền vững , Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Các doanh nghiệp bất động sản phải có trách nhiệm với chính mình. Anh phải giải quyết khó khăn do chính anh đã gây ra... .
Đà Nẵng - Điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ đầy nắng

Đà Nẵng - Điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ đầy nắng

Thời báo New Zealand NzHerald mới đây đã đề xuất bãi biển Đà Nẵng của Việt Nam là một trong những điểm đến lý tưởng nhất cho kỳ nghỉ đầy nắng.
Home Hanoi Xuan 2023: Khép lại “Vũ trụ Tết diệu kỳ”, tiếp nối sứ mệnh xây dựng 'Thành phố Sáng tạo'

Home Hanoi Xuan 2023: Khép lại “Vũ trụ Tết diệu kỳ”, tiếp nối sứ mệnh xây dựng 'Thành phố Sáng tạo'

Tối ngày 29/01 (nhằm mồng 8 Tết), đường hoa Home Hanoi Xuan 2023 với chủ đề 'Vũ trụ Tết diệu kỳ' đã chính thức khép lại sau gần 20 ngày hoạt động, tăng 04 ngày so với kế hoạch ban đầu.
Những điều nên làm trong ngày Tết để cả năm sung túc, bình an

Những điều nên làm trong ngày Tết để cả năm sung túc, bình an

Những ngày đầu năm mới, người Việt thường kiêng kỵ một số việc làm cho làm không may mắn và ưu tiên thực hiện những việc để đem lại sự sung túc, bình an, thịnh vượng cho những ngày tháng tiếp theo trong năm.
Bất động sản Biz