Bất động sản Biz

Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Dần mang lại nhiều tài lộc

Thứ ba, 27/12/2022 | 23:24 Theo dõi BĐS Biz trên

Xem tuổi xông nhà xuân Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Dần là xem tất cả các tuổi nạp âm gồm Bính Dần, Giáp Dần, Canh Dần, Mậu Dần và Nhâm Dần. Mỗi tuổi khác nhau lại chọn người tới xông nhà Tết này riêng biệt, không đánh đồng tất cả.

Thoát khỏi năm tuổi, cát khí dâng trào, 2023 chính là thời điểm mang tính bước ngoặt cho người tuổi Dần. Việc xem tuổi xông nhà 2023 cho gia chủ tuổi Dần lại càng nên chú trọng để dễ dàng thu hút tài khí, năm mới tiền vàng ngập két.

Sau đây là danh sách các tuổi xông nhà đẹp 2023 cho gia chủ tuổi Bính Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Canh Dần, Mậu Dần. Mời các bạn cùng tham khảo.

xem-tuoi-xong-nha-nam-2023-3

Xem tuổi xông nhà năm 2023 cho tuổi Mậu Dần (1938, 1998)

Dưới đây là 5 tuổi đại kỵ với gia chủ Mậu Dần, nếu xem tuổi xông nhà năm 2023 Quý Mão thì tuyệt đối phải tránh:

Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002); Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)Quý Sửu (Sinh năm 1973); Nhâm Tí (Sinh năm 1972); Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Mậu Dần, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990): mệnh Thổ, tam hợp với tuổi Dần, hợp mệnh tuổi Dần, Mão.

2. Chọn tuổi Canh Tuất (Sinh năm 1970): Mệnh Kim, tam hợp với tuổi Dần, hợp mệnh tuổi Dần, Mão.

3. Chọn tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991): Mệnh Thổ, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, tam hợp của Quý Mão 2023.

4. Chọn tuổi Tân Hợi (Sinh năm 1971): Mệnh Kim, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, tam hợp của Quý Mão 2023.

5. Chọn tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014): Mệnh Kim, tam hợp tuổi Dần, không phạm lục xung, lục hại.

6. Chọn tuổi Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006): Mệnh Thổ, tam hợp tuổi Dần, hợp mệnh tuổi Dần, Mão.

7. Chọn tuổi Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007): mệnh Thổ, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, tam hợp tuổi Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

8. Chọn tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978): mệnh Hỏa, tam hợp tuổi Dần.

9. Chọn tuổi Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020): Mệnh Thổ, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

Xem tuổi xông nhà năm 2023 cho tuổi Canh Dần

5 tuổi đại kỵ với gia chủ Canh Dần, nếu xem tuổi xông nhà năm 2023 Quý Mão thì tuyệt đối phải tránh:

Đinh Mão (Sinh năm 1987); Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989); Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016); Đinh Tỵ (Sinh năm 1977).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Canh Dần, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Nhâm Tuất (Sinh năm 1982): Mệnh Thủy, tam hợp tuổi Dần.

2. Chọn tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

3. Chọn tuổi Ất Mão (Sinh năm 1975): Mệnh Thủy, hhông phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

4. Chọn tuổi Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005): Mệnh Thủy, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

5. Chọn tuổi Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995): Mệnh Hỏa, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

6. Chọn tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978): Mệnh Hỏa, tam hợp tuổi Dần.

7. Chọn tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015): Mệnh Kim, tam hợp Quý Mão 2023.

8. Chọn tuổi Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018): Mệnh Mộc,Mão, tam hợp tuổi Dần.

9. Chọn tuổi Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990): mệnh Thổ, tam hợp tuổi Dần, không phạm lục xung, lục hại tuổi Dần.

10. Chọn tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991): Mệnh Thổ, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại tuổi Dần.

Xem tuổi xông nhà năm 2023 cho tuổi Nhâm Dần (1962)

Năm 2023 muốn tìm được tuổi đẹp để xông đất, xông nhà hợp tuổi thì trước tiên bạn cần phải biết các tuổi Đại kỵ với tuổi Nhâm Dần 1962 gồm Quý Sửu (Sinh năm 1973); Bính Dần (Sinh năm 1986); Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009); Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016); Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Nhâm Dần, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990): Mệnh Thổ, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, tam hợp tuổi Dần.

2. Chọn tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991): Mệnh Thổ, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

3. Chọn tuổi Giáp Dần (Sinh năm 1974): Mệnh Thủy, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

4. Chọn tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014): Mệnh Kim, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, tam hợp tuổi Dần.

5. Chọn tuổi Ất Mão (Sinh năm 1975): Mệnh Thủy, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

6. Chọn tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015): Mệnh Kim, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

7. Chọn tuổi Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005): Mệnh Thủy, không phạm lục xung, lục hại.

8. Chọn tuổi Đinh Mùi (Sinh năm 1967): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại tuổi Dần.

9. Chọn tuổi Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007): Mệnh Thổ, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại tuổi Dần.

Xem tuổi xông nhà năm 2023 cho tuổi Giáp Dần (1974)

Các tuổi đại kỵ với tuổi Giáp Dần, khi xem tuổi xông nhà 2023 phải tránh gồm Đinh Mão (Sinh năm 1987); Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017); Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008); Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009); Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Giáp Dần, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014): Mệnh Kim, tam hợp tuổi Dần.

2. Chọn tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015): Mệnh Kim, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại tuổi Dần.

3. Chọn tuổi Nhâm Tuất (Sinh năm 1982): Mệnh Thủy, tam hợp tuổi Dần.Chọn tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

4. Chọn tuổi Bính Ngọ (Sinh năm 1966): Mệnh Thủy, tam hợp tuổi Dần.

5. Chọn tuổi Đinh Mùi (Sinh năm 1967): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

6. Chọn tuổi Canh Tuất (Sinh năm 1970): Mệnh Kim, tam hợp tuổi Dần.

7. Chọn tuổi Tân Hợi (Sinh năm 1971): Mệnh Kim, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

8. Chọn tuổi Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002): Mệnh Mộc, tam hợp tuổi Dần.

Dưới đây là 5 tuổi đại kỵ với gia chủ Bính Dần 1986, khi chọn tuổi xông nhà 2023 Quý Mão tuyệt đối phải tránh gồm: Quý Mão (Sinh năm 1963); Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013); Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993); Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016); Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Bính Dần, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991): Mệnh Thổ, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

2. Chọn tuổi Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998): Mệnh Thổ, bổn mạng, không phạm lục xung, lục hại.

3. Chọn tuổi Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018): Mệnh Mộc, tam hợp tuổi Dần.

4. Chọn tuổi Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990): Mệnh Thổ, tam hợp tuổi Dần.

5. Chọn tuổi Tân Sửu (Sinh năm 1961, 2021): mệnh Thổ, không phạm lục xung, lục hại.

6. Chọn tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014): mệnh Kim, tam hợp tuổi Dần.

7. Chọn tuổi Giáp Tuất (Sinh năm 1934, 1994): Mệnh Hỏa, tam hợp tuổi Dần.

8. Chọn tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015): Mệnh Kim, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

9. Chọn tuổi Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995): mệnh Hỏa, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

10. Chọn tuổi Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006): Mệnh Thổ, tam hợp tuổi Dần.

Trang Bùi (t/h)

Theo sohuutritue.net.vn Copy
Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Sửu tiền vàng ngập két

Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Sửu tiền vàng ngập két

Xem tuổi xông nhà xuân Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Sửu nên chọn các tuổi Tý, Tỵ, Dậu sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng trong năm mới.
Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Tý

Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Tý

Xem tuổi xông nhà đầu xuân là một tục lệ đầu năm, với quan niệm mong muốn năm mới gặp nhiều thuận lợi may mắn.
Tăng mạnh số tiền đặt cọc đấu giá tài sản để hạn chế “cò” tham gia trục lợi

Tăng mạnh số tiền đặt cọc đấu giá tài sản để hạn chế “cò” tham gia trục lợi

Nhiều ĐBQH cho rằng, để hoạt động đấu giá tài sản đạt hiệu quả tốt nhất, việc tăng số tiền đặt cọc lên con số lớn sẽ tránh tình trạng đối tượng “cò” tham gia đấu giá để trục lợi, nhất là đấu giá đất.
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Kế hoạch tinh vi và những con số 'khủng' gây choáng

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Kế hoạch tinh vi và những con số "khủng" gây choáng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận định, hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm có dự mưu từ trước; được chuẩn bị, tổ chức thực hiện hết sức công phu, tỉ mỉ và có "kịch bản"; thao túng, lũng đoạn, bất chấp quy định pháp luật.
Sắp khai mạc đường hoa Home Hanoi Xuan 2023

Sắp khai mạc đường hoa Home Hanoi Xuan 2023

Sự kiện Home Hanoi Xuan 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 25-1-2023 (nhằm ngày 22 tháng Chạp đến mồng 4 tháng Giêng), hứa hẹn mang đến khách du xuân những trải nghiệm khó quên về một phong vị Tết diệu kỳ.
Lừa nhận làm giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất để chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng

Lừa nhận làm giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất để chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng

Tin từ Bộ Công an cho biết: Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Hà (sinh năm 1978; ở thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí M,inh) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
WeWork - Con cưng của giới đầu tư mạo hiểm sắp nộp đơn phá sản

WeWork - Con cưng của giới đầu tư mạo hiểm sắp nộp đơn phá sản

WeWork là startup về văn phòng chia sẻ, từng được định giá đến 47 tỷ USD vào năm 2019 nhưng đang trên bờ vực phá sản khi hoạt động bết bát.
Hà Nội yêu cầu không sạc pin xe điện qua đêm tại các chung cư mini

Hà Nội yêu cầu không sạc pin xe điện qua đêm tại các chung cư mini

Ngày 2/11, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 3690/UBND-SXD về việc tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát an toàn nhà chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini).
Trao sổ hồng cho cư dân Dragon Village và Dragon Parc, Phú Long khẳng định uy tín Nhà phát triển đô thị bền vững

Trao sổ hồng cho cư dân Dragon Village và Dragon Parc, Phú Long khẳng định uy tín Nhà phát triển đô thị bền vững

Sáng 28/10, tại khu đô thị Dragon Village, Chủ đầu tư - Công ty Dragon Village và Nhà phát triển Phú Long đã tổ chức Lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho cư dân và khách hàng.
Tài sản của 'giới siêu giàu' Trung Quốc sụt giảm vì khủng hoảng bất động sản

Tài sản của 'giới siêu giàu' Trung Quốc sụt giảm vì khủng hoảng bất động sản

Lượng người siêu giàu tại Trung Quốc đã giảm mạnh 15% so với mức đỉnh năm 2021, nguyên nhân được chỉ ra do những biến động về kinh tế, đặc biệt là khủng hoảng bất động sản chưa có dấu hiệu thoái lui.
Bất động sản Biz