Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Dần mang lại nhiều tài lộc

Thứ ba, 27/12/2022 | 23:24 Theo dõi BĐS Biz trên

Xem tuổi xông nhà xuân Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Dần là xem tất cả các tuổi nạp âm gồm Bính Dần, Giáp Dần, Canh Dần, Mậu Dần và Nhâm Dần. Mỗi tuổi khác nhau lại chọn người tới xông nhà Tết này riêng biệt, không đánh đồng tất cả.

Thoát khỏi năm tuổi, cát khí dâng trào, 2023 chính là thời điểm mang tính bước ngoặt cho người tuổi Dần. Việc xem tuổi xông nhà 2023 cho gia chủ tuổi Dần lại càng nên chú trọng để dễ dàng thu hút tài khí, năm mới tiền vàng ngập két.

Sau đây là danh sách các tuổi xông nhà đẹp 2023 cho gia chủ tuổi Bính Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Canh Dần, Mậu Dần. Mời các bạn cùng tham khảo.

xem-tuoi-xong-nha-nam-2023-3

Xem tuổi xông nhà năm 2023 cho tuổi Mậu Dần (1938, 1998)

Dưới đây là 5 tuổi đại kỵ với gia chủ Mậu Dần, nếu xem tuổi xông nhà năm 2023 Quý Mão thì tuyệt đối phải tránh:

Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002); Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)Quý Sửu (Sinh năm 1973); Nhâm Tí (Sinh năm 1972); Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Mậu Dần, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990): mệnh Thổ, tam hợp với tuổi Dần, hợp mệnh tuổi Dần, Mão.

2. Chọn tuổi Canh Tuất (Sinh năm 1970): Mệnh Kim, tam hợp với tuổi Dần, hợp mệnh tuổi Dần, Mão.

3. Chọn tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991): Mệnh Thổ, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, tam hợp của Quý Mão 2023.

4. Chọn tuổi Tân Hợi (Sinh năm 1971): Mệnh Kim, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, tam hợp của Quý Mão 2023.

5. Chọn tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014): Mệnh Kim, tam hợp tuổi Dần, không phạm lục xung, lục hại.

6. Chọn tuổi Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006): Mệnh Thổ, tam hợp tuổi Dần, hợp mệnh tuổi Dần, Mão.

7. Chọn tuổi Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007): mệnh Thổ, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, tam hợp tuổi Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

8. Chọn tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978): mệnh Hỏa, tam hợp tuổi Dần.

9. Chọn tuổi Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020): Mệnh Thổ, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

Xem tuổi xông nhà năm 2023 cho tuổi Canh Dần

5 tuổi đại kỵ với gia chủ Canh Dần, nếu xem tuổi xông nhà năm 2023 Quý Mão thì tuyệt đối phải tránh:

Đinh Mão (Sinh năm 1987); Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989); Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016); Đinh Tỵ (Sinh năm 1977).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Canh Dần, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Nhâm Tuất (Sinh năm 1982): Mệnh Thủy, tam hợp tuổi Dần.

2. Chọn tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

3. Chọn tuổi Ất Mão (Sinh năm 1975): Mệnh Thủy, hhông phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

4. Chọn tuổi Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005): Mệnh Thủy, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

5. Chọn tuổi Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995): Mệnh Hỏa, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

6. Chọn tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978): Mệnh Hỏa, tam hợp tuổi Dần.

7. Chọn tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015): Mệnh Kim, tam hợp Quý Mão 2023.

8. Chọn tuổi Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018): Mệnh Mộc,Mão, tam hợp tuổi Dần.

9. Chọn tuổi Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990): mệnh Thổ, tam hợp tuổi Dần, không phạm lục xung, lục hại tuổi Dần.

10. Chọn tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991): Mệnh Thổ, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại tuổi Dần.

Xem tuổi xông nhà năm 2023 cho tuổi Nhâm Dần (1962)

Năm 2023 muốn tìm được tuổi đẹp để xông đất, xông nhà hợp tuổi thì trước tiên bạn cần phải biết các tuổi Đại kỵ với tuổi Nhâm Dần 1962 gồm Quý Sửu (Sinh năm 1973); Bính Dần (Sinh năm 1986); Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009); Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016); Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Nhâm Dần, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990): Mệnh Thổ, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, tam hợp tuổi Dần.

2. Chọn tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991): Mệnh Thổ, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

3. Chọn tuổi Giáp Dần (Sinh năm 1974): Mệnh Thủy, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

4. Chọn tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014): Mệnh Kim, hợp mệnh tuổi Dần, Mão, tam hợp tuổi Dần.

5. Chọn tuổi Ất Mão (Sinh năm 1975): Mệnh Thủy, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

6. Chọn tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015): Mệnh Kim, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

7. Chọn tuổi Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005): Mệnh Thủy, không phạm lục xung, lục hại.

8. Chọn tuổi Đinh Mùi (Sinh năm 1967): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại tuổi Dần.

9. Chọn tuổi Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007): Mệnh Thổ, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại tuổi Dần.

Xem tuổi xông nhà năm 2023 cho tuổi Giáp Dần (1974)

Các tuổi đại kỵ với tuổi Giáp Dần, khi xem tuổi xông nhà 2023 phải tránh gồm Đinh Mão (Sinh năm 1987); Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017); Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008); Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009); Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Giáp Dần, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014): Mệnh Kim, tam hợp tuổi Dần.

2. Chọn tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015): Mệnh Kim, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại tuổi Dần.

3. Chọn tuổi Nhâm Tuất (Sinh năm 1982): Mệnh Thủy, tam hợp tuổi Dần.Chọn tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

4. Chọn tuổi Bính Ngọ (Sinh năm 1966): Mệnh Thủy, tam hợp tuổi Dần.

5. Chọn tuổi Đinh Mùi (Sinh năm 1967): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

6. Chọn tuổi Canh Tuất (Sinh năm 1970): Mệnh Kim, tam hợp tuổi Dần.

7. Chọn tuổi Tân Hợi (Sinh năm 1971): Mệnh Kim, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

8. Chọn tuổi Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002): Mệnh Mộc, tam hợp tuổi Dần.

Dưới đây là 5 tuổi đại kỵ với gia chủ Bính Dần 1986, khi chọn tuổi xông nhà 2023 Quý Mão tuyệt đối phải tránh gồm: Quý Mão (Sinh năm 1963); Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013); Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993); Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016); Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Bính Dần, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991): Mệnh Thổ, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

2. Chọn tuổi Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998): Mệnh Thổ, bổn mạng, không phạm lục xung, lục hại.

3. Chọn tuổi Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018): Mệnh Mộc, tam hợp tuổi Dần.

4. Chọn tuổi Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990): Mệnh Thổ, tam hợp tuổi Dần.

5. Chọn tuổi Tân Sửu (Sinh năm 1961, 2021): mệnh Thổ, không phạm lục xung, lục hại.

6. Chọn tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014): mệnh Kim, tam hợp tuổi Dần.

7. Chọn tuổi Giáp Tuất (Sinh năm 1934, 1994): Mệnh Hỏa, tam hợp tuổi Dần.

8. Chọn tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015): Mệnh Kim, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

9. Chọn tuổi Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995): mệnh Hỏa, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với tuổi Dần.

10. Chọn tuổi Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006): Mệnh Thổ, tam hợp tuổi Dần.

Trang Bùi (t/h)

Theo sohuutritue.net.vn Copy
Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Sửu tiền vàng ngập két

Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Sửu tiền vàng ngập két

Xem tuổi xông nhà xuân Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Sửu nên chọn các tuổi Tý, Tỵ, Dậu sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng trong năm mới.
Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Tý

Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Tý

Xem tuổi xông nhà đầu xuân là một tục lệ đầu năm, với quan niệm mong muốn năm mới gặp nhiều thuận lợi may mắn.
Những điều nên làm trong ngày Tết để cả năm sung túc, bình an

Những điều nên làm trong ngày Tết để cả năm sung túc, bình an

Những ngày đầu năm mới, người Việt thường kiêng kỵ một số việc làm cho làm không may mắn và ưu tiên thực hiện những việc để đem lại sự sung túc, bình an, thịnh vượng cho những ngày tháng tiếp theo trong năm.
Hà Nội: Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm dịp Tết Nguyên đán

Hà Nội: Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm dịp Tết Nguyên đán

Thời gian tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ bắt đầu từ ngày 20/1 (tức ngày 29 tháng Chạp) và mở lại từ 19h ngày 3/2 (tức ngày 13 tháng Giêng).
Cập nhật ngay 88 câu chúc Tết hay, độc đáo, ý nghĩa xuân Quý Mão 2023

Cập nhật ngay 88 câu chúc Tết hay, độc đáo, ý nghĩa xuân Quý Mão 2023

Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, bạn đã có những câu chúc hay, độc đáo và ý nghĩa để dành tặng cho người thân, người yêu, bạn bè và đồng nghiệp hay chưa? Nếu chưa thì hãy lưu lại ngay 88 lời chúc Tết Quý Mão 2023 cực kỳ ấn tượng dưới đây nhé.
1% người giàu nhất nắm giữ 2/3 tài sản mới của thế giới

1% người giàu nhất nắm giữ 2/3 tài sản mới của thế giới

Trong hai năm qua, 1% những người giàu nhất đã tích lũy được gần 2/3 tổng số tài sản mới được tạo ra trên thế giới, một báo cáo mới của Tổ chức Oxfam được công bố ngày hôm qua (16/1) đã cho biết như vậy. Oxfam là một liên minh quốc tế của 20 tổ chức làm việc tại 94 quốc gia trên toàn thế giới để tìm giải pháp lâu dài cho nghèo đói và bất công.
Các khu vực nuôi trồng và cung cấp cá chép lớn nhất cả nước phục vụ cho ngày Tết ông Công ông Táo năm 2023

Các khu vực nuôi trồng và cung cấp cá chép lớn nhất cả nước phục vụ cho ngày Tết ông Công ông Táo năm 2023

Hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, khi không khí mùa xuân đang tràn về trên mọi nẻo đường, mỗi gia đình lại chuẩn bị lễ tiễn ông Công ông Táo về trời.
Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo năm Quý Mão 2023 gồm những gì?

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo năm Quý Mão 2023 gồm những gì?

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo về trời không cần quá cầu kỳ nhưng cần đầy đủ, chu đáo, thể hiện được tấm lòng của gia chủ...
Top địa điểm du xuân, vui chơi vào dịp Tết Quý Mão 2023 tại Hà Nội

Top địa điểm du xuân, vui chơi vào dịp Tết Quý Mão 2023 tại Hà Nội

Tết đến Xuân về, nhà nhà người người tấp nập đi chơi xuân, cùng tham khảo một số địa điểm du xuân, vui chơi Tết Nguyên Đán tại Hà Nội dưới đây nhé.
Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng 30 đất nước hùng mạnh nhất hành tinh năm 2022

Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng 30 đất nước hùng mạnh nhất hành tinh năm 2022

Theo bảng xếp hạng những đất nước hùng mạnh nhất hành tinh năm 2022 của hãng US News & World Report, Việt Nam là quốc gia hùng mạnh thứ 30 thế giới với GDP đạt trên 363 tỷ USD, dân số vượt 98,2 triệu dân.
Bất động sản Biz