Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Sửu tiền vàng ngập két

Thứ ba, 27/12/2022 | 23:20 Theo dõi BĐS Biz trên

Theo tín ngưỡng dân gian, mời được người hợp mệnh đến xông nhà/xông đất sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Khi chọn người xông nhà nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng cần tương sinh với người đó. Vậy chọn tuổi xông nhà cho gia chủ tuổi Sửu trong năm 2023 hợp với những tuổi nào?

xem-tuoi-xong-nha-nam-202
Nguồn: Internet

Xem tuổi xông nhà 2023 cho tuổi Đinh Sửu

Các tuổi Đại kỵ với gia chủ Đinh Sửu, khi xem tuổi xông nhà 2023 tuyệt đối phải tránh:

Quý Sửu (Sinh năm 1973); Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009); Bính Dần (Sinh năm 1986); Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016); Đinh Mão (Sinh năm 1987).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Đinh Sửu, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Ất Dậu (1945, 2005): Mệnh Thủy, tam hợp với tuổi Sửu.

2. Chọn tuổi Ất Mùi (1955, 2015): Mệnh Kim, tam hợp với năm Quý Mão 2023.

3. Chọn tuổi Giáp Tí (1984): Mệnh Kim, không phạm lục xung, lục hại.

4. Chọn tuổi Giáp Thân (1944, 2004): Mệnh Thủy, không phạm lục xung, lục hại.

5. Chọn tuổi Ất Sửu (1985): Mệnh Kim, trùng tuổi với gia chủ, không phạm lục xung, lục hại.

6. Chọn tuổi Tân Tỵ (1941, 2001): Mệnh Kim, tam hợp với tuổi Sửu.

7. Chọn tuổi Tân Hợi (1971): Mệnh Kim, tam hợp với Quý Mão 2023, không phạm lục xung.

8. Chọn tuổi Giáp Ngọ (1954, 2014): Mệnh Kim, hợp mệnh với Đinh Sửu và cả Quý Mão 2023.

Xem tuổi xông nhà 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Sửu

Các tuổi Đại kỵ với gia chủ Kỷ Sửu, khi chọn tuổi xông nhà 2023 tuyệt đối phải tránh:

Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009); Nhâm Dần (Sinh năm 1962, 2022); Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002); Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992); Quý Mão (Sinh năm 1963).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Kỷ Sửu, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Tân Mùi (1931, 1991): Mệnh Thổ, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Kỷ Sửu.

2. Chọn tuổi Đinh Tỵ (1977): Mệnh Thổ, tam hợp với tuổi SửuChọn tuổi Đinh Hợi (1947, 2007): Mệnh Thổ, tam hợp với Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với Kỷ Sửu.

3. Chọn tuổi Canh Tí (1960, 2020): Mệnh Thổ, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Kỷ Sửu.

4. Chọn tuổi Tân Sửu (1961, 2021): Mệnh Thổ, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Kỷ Sửu.

5. Chọn tuổi Tân Dậu (1981): Mệnh Mộc, tam hợp của tuổi Sửu.

6. Chọn tuổi Mậu Thân (1968): Mệnh Thổ, tam hợp với Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với Kỷ Sửu.

7. Chọn tuổi Kỷ Dậu (1969): Mệnh Thổ, tam hợp của tuổi Sửu.

8. Chọn tuổi Canh Ngọ (1930, 1990): Mệnh Thổ, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Kỷ Sửu.

Xem tuổi xông nhà 2023 cho gia chủ tuổi Tân Sửu

Các tuổi Đại kỵ với gia chủ Tân Sửu, khi chọn tuổi xông nhà 2023 tuyệt đối phải tránh:

Nhâm Tí (Sinh năm 1972); Quý Sửu (Sinh năm 1973); Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997); Đinh Mão (Sinh năm 1987); Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Kỷ Sửu, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Tân Tỵ (1941, 2001): Mệnh Kim, tam hợp của tuổi Sửu

2. Chọn tuổi Tân Hợi (1971): Mệnh Kim, tam hợp của Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với Tân Sửu gia chủ.

3. Chọn tuổi Quý Dậu (1993): Mệnh Kim, tam hợp của tuổi Sửu.

4. Chọn tuổi Mậu Dần (1938, 1998): Mệnh Thổ, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Tân Sửu.

5. Chọn tuổi Mậu Thân (Sinh năm 1968): Mệnh Thổ, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Tân Sửu.

6. Chọn tuổi Kỷ Dậu (1969): Mệnh Thổ, tam hợp của tuổi Sửu.

7. Chọn tuổi Tân Mùi (1931, 1991): Mệnh Thổ, tam hợp của Quý Mão 2023.

8. Chọn tuổi Quý Tỵ (1953, 2013): Mệnh Thủy, tam hợp của tuổi Sửu.

9. Chọn tuổi Quý Hợi (1983): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với Tân Sửu của gia chủ.

10. Chọn tuổi Ất Tỵ (1965): Mệnh Hỏa, tam hợp của tuổi Sửu.

Xem tuổi xông nhà 2023 cho tuổi Quý Sửu

Các tuổi Đại kỵ với gia chủ Quý Sửu, khi chọn tuổi xông nhà 2023 tuyệt đối phải tránh:

Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006); Đinh Mão (Sinh năm 1987); Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009); Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999); Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Quý Sửu, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Ất Dậu (1945, 2005): Mệnh Thủy, tam hợp của tuổi Sửu, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Quý Sửu.

2. Chọn tuổi Giáp Dần (1974): Mệnh Thủy, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Quý Sửu, xông không phạm lục xung, lục hại.

3. Chọn tuổi Giáp Thân (1944, 2004): Mệnh Thủy, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Quý Sửu.

4. Chọn tuổi Ất Tỵ (1965): Mệnh Hỏa, tam hợp của tuổi Sửu.

5. Chọn tuổi Ất Hợi (1935, 1995): mệnh Hỏa, tam hợp của Quý Mão 2023, hợp mệnh Quý Mão và gia chủ Quý Sửu.

6. Chọn tuổi Quý Tỵ (1953, 2013): Mệnh Thủy, tam hợp tuổi Sửu.

7. Chọn tuổi Quý Hợi (1983): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với gia chủ Quý Sửu.

8. Chọn tuổi Tân Tỵ (1941, 2001): Mệnh Kim, tam hợp tuổi Sửu, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Quý Sửu.

9. Chọn tuổi Tân Mùi (1931, 1991): Mệnh Thổ, tam hợp Quý Mão 2023, hợp mệnh Quý Mão và gia chủ Quý Sửu.

Xem tuổi xông nhà 2023 cho tuổi Ất SửuCác tuổi Đại kỵ với gia chủ Ất Sửu, khi chọn tuổi xông nhà 2023 tuyệt đối phải tránh:

Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011); Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002); Mậu Ngọ (Sinh năm 1978); Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Ất Sửu, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Ất Dậu (1945, 2005): Mệnh Thủy, tam hợp tuổi Sửu, hợp mệnh Quý Mão và gia chủ Ất Sửu.

2. Chọn tuổi Quý Tỵ (1953, 2013): Mệnh Thủy, tam hợp tuổi Sửu, hợp mệnh Quý Mão và gia chủ Ất Sửu.

3. Chọn tuổi Quý Hợi (1983): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, hợp mệnh Quý Mão và gia chủ Ất Sửu.

4. Chọn tuổi Đinh Tỵ (1977): Mệnh Thổ, tam hợp tuổi Sửu, hợp mệnh Quý Mão và gia chủ Ất Sửu.

5. Chọn tuổi Đinh Hợi (1947, 2007): Mệnh Thổ, tam hợp Quý Mão, hợp mệnh Quý Mão và gia chủ Ất Sửu.

6. Chọn tuổi Canh Tí (1960, 2020): mệnh Thổ, hợp mệnh Quý Mão và gia chủ Ất Sửu.

7. Chọn tuổi Giáp Thân (1944, 2004): Mệnh Thủy, không phạm lục xung, lục hại.

8. Chọn tuổi Ất Mão (1975): Mệnh Thủy, trùng tuổi 2023, không phạm lục xung, lục hại.

9. Chọn tuổi Đinh Mùi (1967): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, hợp mệnh Quý Mão và gia chủ Ất Sửu.

Trang Bùi (t/h)

Theo sohuutritue.net.vn Copy
Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Tý

Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Tý

Xem tuổi xông nhà đầu xuân là một tục lệ đầu năm, với quan niệm mong muốn năm mới gặp nhiều thuận lợi may mắn.
Ngày xuất hành, hướng xuất hành tốt nhất xuân Quý Mão 2023

Ngày xuất hành, hướng xuất hành tốt nhất xuân Quý Mão 2023

Ngày xuất hành đầu năm Quý Mão 2023 gồm ngày mùng 1, mùng 2, mùng 4, mùng 9, mùng 10 là những ngày tốt nhất để xuất hành đầu năm...
Hướng xuất hành, ngày, giờ xuất hành 'đại cát, đại lợi' mùng 4, 5, 6 Tết Quý Mão 2023

Hướng xuất hành, ngày, giờ xuất hành 'đại cát, đại lợi' mùng 4, 5, 6 Tết Quý Mão 2023

Xem hướng xuất hành, ngày, giờ xuất hành đầu xuân Quý Mão 2023 là một phong tục truyền thống với mong muốn năm mới gặp nhiều thuận lợi may mắn.
Hướng xuất hành, ngày, giờ xuất hành mùng 1, 2, 3 Tết Quý Mão 2023

Hướng xuất hành, ngày, giờ xuất hành mùng 1, 2, 3 Tết Quý Mão 2023

Xem hướng xuất hành, ngày, giờ xuất hành đầu xuân Quý Mão 2023 là một phong tục truyền thống với mong muốn năm mới gặp nhiều thuận lợi may mắn.
Hướng xuất hành, ngày, giờ xuất hành 'đại cát, đại lợi' mùng 7, 8, 9, 10 Tết Quý Mão 2023

Hướng xuất hành, ngày, giờ xuất hành 'đại cát, đại lợi' mùng 7, 8, 9, 10 Tết Quý Mão 2023

Xem hướng xuất hành, ngày, giờ xuất hành đầu xuân Quý Mão 2023 là một phong tục truyền thống với mong muốn năm mới gặp nhiều thuận lợi may mắn.
Chọn giờ xuất hành, hướng xuất hành đầu năm các ngày mùng 1, 2, 3 Tết Nhâm Dần 2022

Chọn giờ xuất hành, hướng xuất hành đầu năm các ngày mùng 1, 2, 3 Tết Nhâm Dần 2022

Xem ngày giờ tốt, hướng xuất hành đầu năm 2022 là một phong tục truyền thống trong ngày Tết nguyên đán với mong muốn năm mới gặp nhiều thuận lợi may mắn. Sau đây là một số gợi ý chọn giờ xuất hành, hướng xuất hành đầu năm các ngày mùng 1,2,3 Tết Nhâm Dần 2022.
Home Hanoi Xuan 2023: Khép lại “Vũ trụ Tết diệu kỳ”, tiếp nối sứ mệnh xây dựng 'Thành phố Sáng tạo'

Home Hanoi Xuan 2023: Khép lại “Vũ trụ Tết diệu kỳ”, tiếp nối sứ mệnh xây dựng 'Thành phố Sáng tạo'

Tối ngày 29/01 (nhằm mồng 8 Tết), đường hoa Home Hanoi Xuan 2023 với chủ đề 'Vũ trụ Tết diệu kỳ' đã chính thức khép lại sau gần 20 ngày hoạt động, tăng 04 ngày so với kế hoạch ban đầu.
Những điều nên làm trong ngày Tết để cả năm sung túc, bình an

Những điều nên làm trong ngày Tết để cả năm sung túc, bình an

Những ngày đầu năm mới, người Việt thường kiêng kỵ một số việc làm cho làm không may mắn và ưu tiên thực hiện những việc để đem lại sự sung túc, bình an, thịnh vượng cho những ngày tháng tiếp theo trong năm.
Hà Nội: Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm dịp Tết Nguyên đán

Hà Nội: Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm dịp Tết Nguyên đán

Thời gian tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ bắt đầu từ ngày 20/1 (tức ngày 29 tháng Chạp) và mở lại từ 19h ngày 3/2 (tức ngày 13 tháng Giêng).
Cập nhật ngay 88 câu chúc Tết hay, độc đáo, ý nghĩa xuân Quý Mão 2023

Cập nhật ngay 88 câu chúc Tết hay, độc đáo, ý nghĩa xuân Quý Mão 2023

Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, bạn đã có những câu chúc hay, độc đáo và ý nghĩa để dành tặng cho người thân, người yêu, bạn bè và đồng nghiệp hay chưa? Nếu chưa thì hãy lưu lại ngay 88 lời chúc Tết Quý Mão 2023 cực kỳ ấn tượng dưới đây nhé.
1% người giàu nhất nắm giữ 2/3 tài sản mới của thế giới

1% người giàu nhất nắm giữ 2/3 tài sản mới của thế giới

Trong hai năm qua, 1% những người giàu nhất đã tích lũy được gần 2/3 tổng số tài sản mới được tạo ra trên thế giới, một báo cáo mới của Tổ chức Oxfam được công bố ngày hôm qua (16/1) đã cho biết như vậy. Oxfam là một liên minh quốc tế của 20 tổ chức làm việc tại 94 quốc gia trên toàn thế giới để tìm giải pháp lâu dài cho nghèo đói và bất công.
Các khu vực nuôi trồng và cung cấp cá chép lớn nhất cả nước phục vụ cho ngày Tết ông Công ông Táo năm 2023

Các khu vực nuôi trồng và cung cấp cá chép lớn nhất cả nước phục vụ cho ngày Tết ông Công ông Táo năm 2023

Hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, khi không khí mùa xuân đang tràn về trên mọi nẻo đường, mỗi gia đình lại chuẩn bị lễ tiễn ông Công ông Táo về trời.
Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo năm Quý Mão 2023 gồm những gì?

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo năm Quý Mão 2023 gồm những gì?

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo về trời không cần quá cầu kỳ nhưng cần đầy đủ, chu đáo, thể hiện được tấm lòng của gia chủ...
Top địa điểm du xuân, vui chơi vào dịp Tết Quý Mão 2023 tại Hà Nội

Top địa điểm du xuân, vui chơi vào dịp Tết Quý Mão 2023 tại Hà Nội

Tết đến Xuân về, nhà nhà người người tấp nập đi chơi xuân, cùng tham khảo một số địa điểm du xuân, vui chơi Tết Nguyên Đán tại Hà Nội dưới đây nhé.
Bất động sản Biz