Bất động sản Biz

Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Sửu tiền vàng ngập két

Thứ ba, 27/12/2022 | 23:20 Theo dõi BĐS Biz trên

Theo tín ngưỡng dân gian, mời được người hợp mệnh đến xông nhà/xông đất sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Khi chọn người xông nhà nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng cần tương sinh với người đó. Vậy chọn tuổi xông nhà cho gia chủ tuổi Sửu trong năm 2023 hợp với những tuổi nào?

xem-tuoi-xong-nha-nam-202
Nguồn: Internet

Xem tuổi xông nhà 2023 cho tuổi Đinh Sửu

Các tuổi Đại kỵ với gia chủ Đinh Sửu, khi xem tuổi xông nhà 2023 tuyệt đối phải tránh:

Quý Sửu (Sinh năm 1973); Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009); Bính Dần (Sinh năm 1986); Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016); Đinh Mão (Sinh năm 1987).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Đinh Sửu, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Ất Dậu (1945, 2005): Mệnh Thủy, tam hợp với tuổi Sửu.

2. Chọn tuổi Ất Mùi (1955, 2015): Mệnh Kim, tam hợp với năm Quý Mão 2023.

3. Chọn tuổi Giáp Tí (1984): Mệnh Kim, không phạm lục xung, lục hại.

4. Chọn tuổi Giáp Thân (1944, 2004): Mệnh Thủy, không phạm lục xung, lục hại.

5. Chọn tuổi Ất Sửu (1985): Mệnh Kim, trùng tuổi với gia chủ, không phạm lục xung, lục hại.

6. Chọn tuổi Tân Tỵ (1941, 2001): Mệnh Kim, tam hợp với tuổi Sửu.

7. Chọn tuổi Tân Hợi (1971): Mệnh Kim, tam hợp với Quý Mão 2023, không phạm lục xung.

8. Chọn tuổi Giáp Ngọ (1954, 2014): Mệnh Kim, hợp mệnh với Đinh Sửu và cả Quý Mão 2023.

Xem tuổi xông nhà 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Sửu

Các tuổi Đại kỵ với gia chủ Kỷ Sửu, khi chọn tuổi xông nhà 2023 tuyệt đối phải tránh:

Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009); Nhâm Dần (Sinh năm 1962, 2022); Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002); Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992); Quý Mão (Sinh năm 1963).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Kỷ Sửu, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Tân Mùi (1931, 1991): Mệnh Thổ, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Kỷ Sửu.

2. Chọn tuổi Đinh Tỵ (1977): Mệnh Thổ, tam hợp với tuổi SửuChọn tuổi Đinh Hợi (1947, 2007): Mệnh Thổ, tam hợp với Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với Kỷ Sửu.

3. Chọn tuổi Canh Tí (1960, 2020): Mệnh Thổ, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Kỷ Sửu.

4. Chọn tuổi Tân Sửu (1961, 2021): Mệnh Thổ, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Kỷ Sửu.

5. Chọn tuổi Tân Dậu (1981): Mệnh Mộc, tam hợp của tuổi Sửu.

6. Chọn tuổi Mậu Thân (1968): Mệnh Thổ, tam hợp với Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với Kỷ Sửu.

7. Chọn tuổi Kỷ Dậu (1969): Mệnh Thổ, tam hợp của tuổi Sửu.

8. Chọn tuổi Canh Ngọ (1930, 1990): Mệnh Thổ, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Kỷ Sửu.

Xem tuổi xông nhà 2023 cho gia chủ tuổi Tân Sửu

Các tuổi Đại kỵ với gia chủ Tân Sửu, khi chọn tuổi xông nhà 2023 tuyệt đối phải tránh:

Nhâm Tí (Sinh năm 1972); Quý Sửu (Sinh năm 1973); Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997); Đinh Mão (Sinh năm 1987); Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Kỷ Sửu, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Tân Tỵ (1941, 2001): Mệnh Kim, tam hợp của tuổi Sửu

2. Chọn tuổi Tân Hợi (1971): Mệnh Kim, tam hợp của Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với Tân Sửu gia chủ.

3. Chọn tuổi Quý Dậu (1993): Mệnh Kim, tam hợp của tuổi Sửu.

4. Chọn tuổi Mậu Dần (1938, 1998): Mệnh Thổ, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Tân Sửu.

5. Chọn tuổi Mậu Thân (Sinh năm 1968): Mệnh Thổ, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Tân Sửu.

6. Chọn tuổi Kỷ Dậu (1969): Mệnh Thổ, tam hợp của tuổi Sửu.

7. Chọn tuổi Tân Mùi (1931, 1991): Mệnh Thổ, tam hợp của Quý Mão 2023.

8. Chọn tuổi Quý Tỵ (1953, 2013): Mệnh Thủy, tam hợp của tuổi Sửu.

9. Chọn tuổi Quý Hợi (1983): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với Tân Sửu của gia chủ.

10. Chọn tuổi Ất Tỵ (1965): Mệnh Hỏa, tam hợp của tuổi Sửu.

Xem tuổi xông nhà 2023 cho tuổi Quý Sửu

Các tuổi Đại kỵ với gia chủ Quý Sửu, khi chọn tuổi xông nhà 2023 tuyệt đối phải tránh:

Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006); Đinh Mão (Sinh năm 1987); Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009); Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999); Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Quý Sửu, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Ất Dậu (1945, 2005): Mệnh Thủy, tam hợp của tuổi Sửu, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Quý Sửu.

2. Chọn tuổi Giáp Dần (1974): Mệnh Thủy, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Quý Sửu, xông không phạm lục xung, lục hại.

3. Chọn tuổi Giáp Thân (1944, 2004): Mệnh Thủy, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Quý Sửu.

4. Chọn tuổi Ất Tỵ (1965): Mệnh Hỏa, tam hợp của tuổi Sửu.

5. Chọn tuổi Ất Hợi (1935, 1995): mệnh Hỏa, tam hợp của Quý Mão 2023, hợp mệnh Quý Mão và gia chủ Quý Sửu.

6. Chọn tuổi Quý Tỵ (1953, 2013): Mệnh Thủy, tam hợp tuổi Sửu.

7. Chọn tuổi Quý Hợi (1983): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, không phạm lục xung, lục hại với gia chủ Quý Sửu.

8. Chọn tuổi Tân Tỵ (1941, 2001): Mệnh Kim, tam hợp tuổi Sửu, hợp mệnh Quý Mão 2023 và gia chủ Quý Sửu.

9. Chọn tuổi Tân Mùi (1931, 1991): Mệnh Thổ, tam hợp Quý Mão 2023, hợp mệnh Quý Mão và gia chủ Quý Sửu.

Xem tuổi xông nhà 2023 cho tuổi Ất SửuCác tuổi Đại kỵ với gia chủ Ất Sửu, khi chọn tuổi xông nhà 2023 tuyệt đối phải tránh:

Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011); Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002); Mậu Ngọ (Sinh năm 1978); Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009).

Các tuổi xông nhà 2023 hợp với gia chủ Ất Sửu, sẽ mang tới may mắn, thịnh vượng và bình an cho năm mới:

1. Chọn tuổi Ất Dậu (1945, 2005): Mệnh Thủy, tam hợp tuổi Sửu, hợp mệnh Quý Mão và gia chủ Ất Sửu.

2. Chọn tuổi Quý Tỵ (1953, 2013): Mệnh Thủy, tam hợp tuổi Sửu, hợp mệnh Quý Mão và gia chủ Ất Sửu.

3. Chọn tuổi Quý Hợi (1983): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, hợp mệnh Quý Mão và gia chủ Ất Sửu.

4. Chọn tuổi Đinh Tỵ (1977): Mệnh Thổ, tam hợp tuổi Sửu, hợp mệnh Quý Mão và gia chủ Ất Sửu.

5. Chọn tuổi Đinh Hợi (1947, 2007): Mệnh Thổ, tam hợp Quý Mão, hợp mệnh Quý Mão và gia chủ Ất Sửu.

6. Chọn tuổi Canh Tí (1960, 2020): mệnh Thổ, hợp mệnh Quý Mão và gia chủ Ất Sửu.

7. Chọn tuổi Giáp Thân (1944, 2004): Mệnh Thủy, không phạm lục xung, lục hại.

8. Chọn tuổi Ất Mão (1975): Mệnh Thủy, trùng tuổi 2023, không phạm lục xung, lục hại.

9. Chọn tuổi Đinh Mùi (1967): Mệnh Thủy, tam hợp Quý Mão 2023, hợp mệnh Quý Mão và gia chủ Ất Sửu.

Trang Bùi (t/h)

Theo sohuutritue.net.vn Copy
Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Tý

Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Tý

Xem tuổi xông nhà đầu xuân là một tục lệ đầu năm, với quan niệm mong muốn năm mới gặp nhiều thuận lợi may mắn.
Ngày xuất hành, hướng xuất hành tốt nhất xuân Quý Mão 2023

Ngày xuất hành, hướng xuất hành tốt nhất xuân Quý Mão 2023

Ngày xuất hành đầu năm Quý Mão 2023 gồm ngày mùng 1, mùng 2, mùng 4, mùng 9, mùng 10 là những ngày tốt nhất để xuất hành đầu năm...
Hướng xuất hành, ngày, giờ xuất hành 'đại cát, đại lợi' mùng 4, 5, 6 Tết Quý Mão 2023

Hướng xuất hành, ngày, giờ xuất hành 'đại cát, đại lợi' mùng 4, 5, 6 Tết Quý Mão 2023

Xem hướng xuất hành, ngày, giờ xuất hành đầu xuân Quý Mão 2023 là một phong tục truyền thống với mong muốn năm mới gặp nhiều thuận lợi may mắn.
Hướng xuất hành, ngày, giờ xuất hành mùng 1, 2, 3 Tết Quý Mão 2023

Hướng xuất hành, ngày, giờ xuất hành mùng 1, 2, 3 Tết Quý Mão 2023

Xem hướng xuất hành, ngày, giờ xuất hành đầu xuân Quý Mão 2023 là một phong tục truyền thống với mong muốn năm mới gặp nhiều thuận lợi may mắn.
Hướng xuất hành, ngày, giờ xuất hành 'đại cát, đại lợi' mùng 7, 8, 9, 10 Tết Quý Mão 2023

Hướng xuất hành, ngày, giờ xuất hành 'đại cát, đại lợi' mùng 7, 8, 9, 10 Tết Quý Mão 2023

Xem hướng xuất hành, ngày, giờ xuất hành đầu xuân Quý Mão 2023 là một phong tục truyền thống với mong muốn năm mới gặp nhiều thuận lợi may mắn.
Chọn giờ xuất hành, hướng xuất hành đầu năm các ngày mùng 1, 2, 3 Tết Nhâm Dần 2022

Chọn giờ xuất hành, hướng xuất hành đầu năm các ngày mùng 1, 2, 3 Tết Nhâm Dần 2022

Xem ngày giờ tốt, hướng xuất hành đầu năm 2022 là một phong tục truyền thống trong ngày Tết nguyên đán với mong muốn năm mới gặp nhiều thuận lợi may mắn. Sau đây là một số gợi ý chọn giờ xuất hành, hướng xuất hành đầu năm các ngày mùng 1,2,3 Tết Nhâm Dần 2022.
Tăng mạnh số tiền đặt cọc đấu giá tài sản để hạn chế “cò” tham gia trục lợi

Tăng mạnh số tiền đặt cọc đấu giá tài sản để hạn chế “cò” tham gia trục lợi

Nhiều ĐBQH cho rằng, để hoạt động đấu giá tài sản đạt hiệu quả tốt nhất, việc tăng số tiền đặt cọc lên con số lớn sẽ tránh tình trạng đối tượng “cò” tham gia đấu giá để trục lợi, nhất là đấu giá đất.
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Kế hoạch tinh vi và những con số 'khủng' gây choáng

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Kế hoạch tinh vi và những con số "khủng" gây choáng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận định, hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm có dự mưu từ trước; được chuẩn bị, tổ chức thực hiện hết sức công phu, tỉ mỉ và có "kịch bản"; thao túng, lũng đoạn, bất chấp quy định pháp luật.
Sắp khai mạc đường hoa Home Hanoi Xuan 2023

Sắp khai mạc đường hoa Home Hanoi Xuan 2023

Sự kiện Home Hanoi Xuan 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 25-1-2023 (nhằm ngày 22 tháng Chạp đến mồng 4 tháng Giêng), hứa hẹn mang đến khách du xuân những trải nghiệm khó quên về một phong vị Tết diệu kỳ.
Lừa nhận làm giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất để chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng

Lừa nhận làm giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất để chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng

Tin từ Bộ Công an cho biết: Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Hà (sinh năm 1978; ở thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí M,inh) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
WeWork - Con cưng của giới đầu tư mạo hiểm sắp nộp đơn phá sản

WeWork - Con cưng của giới đầu tư mạo hiểm sắp nộp đơn phá sản

WeWork là startup về văn phòng chia sẻ, từng được định giá đến 47 tỷ USD vào năm 2019 nhưng đang trên bờ vực phá sản khi hoạt động bết bát.
Hà Nội yêu cầu không sạc pin xe điện qua đêm tại các chung cư mini

Hà Nội yêu cầu không sạc pin xe điện qua đêm tại các chung cư mini

Ngày 2/11, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 3690/UBND-SXD về việc tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát an toàn nhà chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini).
Trao sổ hồng cho cư dân Dragon Village và Dragon Parc, Phú Long khẳng định uy tín Nhà phát triển đô thị bền vững

Trao sổ hồng cho cư dân Dragon Village và Dragon Parc, Phú Long khẳng định uy tín Nhà phát triển đô thị bền vững

Sáng 28/10, tại khu đô thị Dragon Village, Chủ đầu tư - Công ty Dragon Village và Nhà phát triển Phú Long đã tổ chức Lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho cư dân và khách hàng.
Tài sản của 'giới siêu giàu' Trung Quốc sụt giảm vì khủng hoảng bất động sản

Tài sản của 'giới siêu giàu' Trung Quốc sụt giảm vì khủng hoảng bất động sản

Lượng người siêu giàu tại Trung Quốc đã giảm mạnh 15% so với mức đỉnh năm 2021, nguyên nhân được chỉ ra do những biến động về kinh tế, đặc biệt là khủng hoảng bất động sản chưa có dấu hiệu thoái lui.
Bất động sản Biz