Bất động sản Biz

Năm Bảy Bảy mất lãi trong quý 3, dòng tiền âm kỷ lục

Thứ tư, 26/10/2022 | 15:19 Theo dõi BĐS Biz trên

Dù ghi nhận doanh thu cao gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhưng nguồn thu tài chính giảm mạnh, cùng với việc chi phí lãi vay cao và bị phạt hợp đồng,… đã khiến Năm Bảy Bảy gần như mất lãi trong quý III/2022, khi lợi nhuận “bốc hơi” đến 99,8%...

Lợi nhuận “bốc hơi” 99,8%

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã: NBB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 121 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn thu chủ yếu đến từ doanh thu kinh doanh bất động sản với 114 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản này.

Trong quý III, doanh thu tài chính của Năm Bảy Bảy giảm mạnh 85,6% khi ghi nhận hơn 39 tỷ đồng. Theo thuyết minh BCTC và giải trình của doanh nghiệp, trong quý III, Năm Bảy Bảy không khi nhận doanh thu từ chuyển nhượng quyền tham gia đầu tư dự án như cùng kỳ năm trước (ghi nhận 250 tỷ đồng).

Các khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay cũng giảm mạnh từ 21 tỷ đồng còn 82 triệu đồng. Lợi nhuận khác ghi nhận âm 13,8 tỷ đồng so với khoản lỗ 140 triệu đồng của quý III/2021 bởi bị phạt vi phạm hợp đồng.

Untitled
Năm Bảy Bảy gần như mất lãi trong quý 3 do nguồn thu tài chính giảm mạnh, chi phí lãi vay cao và bị phạt hợp đồng.

Về các loại chi phí, đáng kể là chi phí tài chính tăng vọt 2,5 lần lên 86 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay tăng 52% so với cùng kỳ, ở mức 52,3 tỷ đồng do tăng huy động vốn trong 9 tháng đầu năm để phục vụ nhu cầu kinh doanh. Ngược lại, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận 4,8 tỷ đồng, giảm 79% so với quý III/2021.

Kết quả là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý III/2022 giảm 92%, còn 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, do công ty phát sinh 14 tỷ đồng chi phí khác (là các khoản phạt do vi phạm hợp đồng), lợi nhuận trước thuế giảm 98,6%, chỉ đạt 2,8 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, Năm Bảy Bảy gần như mất lãi trong quý này, chỉ còn 300 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 99,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Năm Bảy Bảy ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 290 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 2 tỷ đồng, lần lượt giảm 48% và 99% so với cùng thời gian năm ngoái. Như vậy với mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 102 tỷ đồng, kết thúc quý 3, doanh nghiệp chỉ thực hiện được 2% kế hoạch đã đề ra.

Cuối quý III, tổng tài sản của NBB đạt gần 6.389 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm. Các khoản phải thu của Năm Bảy Bảy có sự gia tăng mạnh, cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 1.430 tỷ đồng và các khoản phải thu dài hạn là 1.587 tỷ đồng, lần lượt tăng 83% và 162%. 

Các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ gần 334 tỷ đồng lên 888 tỷ đồng phần lớn đến từ khoản trả trước cho CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (tăng từ 20,7 tỷ lên 603 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, các phải thu dài hạn tăng mạnh do NBB phải thu vốn góp hợp tác đầu tư là 1.566,1 tỷ đồng so với đầu năm không ghi nhận. Công ty thuyết minh đây là khoản hợp tác với CII về việc đầu tư kinh doanh phân chia lợi nhuận từ cao ốc 152 Điện Biên Phủ với số tiền 1.150 tỷ đồng và hợp tác với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (công ty con của CII) thực hiện hoạt động kinh doanh tại các dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tính tới 30/9/2022, số tiền Công ty góp vốn vào là 416 tỷ đồng.

1.6
Các giao dịch với CII của NBB

Nợ vay tăng mạnh, dòng tiền âm kỷ lục

Về phía nguồn vốn, tại ngày 30/9/2022, nợ phải trả của Năm Bảy Bảy  tăng 79,6% so với đầu năm, đạt 4.569 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng dư nợ vay của công ty đã tăng vọt 2,6 lần, tương ứng tăng thêm 1.934 tỷ đồng lên 3.121 tỷ đồng, chiếm một nửa tổng nguồn vốn. Trong đó, vay trái phiếu là 290 tỷ đồng, vay ngân hàng là 689 tỷ đồng, còn lại là các khoản vay khác. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,5 lần; còn hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 1,7 lần.

 

Capture
Tổng nợ phải trả và tổng dư nợ vay tại NBB tăng mạnh

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh của Năm Bảy Bảy ghi nhận âm 862,9 tỷ đồng, mức âm kỷ lục của doanh nghiệp từ trước đến nay, cũng tăng mạnh so với con số cùng kỳ âm 625,2 tỷ đồng. Từ năm 2007 tới nay, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính của Năm Bảy Bảy ghi nhận âm vượt con số hiện tại. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2010, Công ty ghi nhận dòng tiền âm 351,62 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2021, Công ty đã ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 103,18 tỷ đồng. Như vậy, nếu quý IV không có gì thay đổi, Công ty sẽ ghi nhận dòng tiền âm 2 năm liên tiếp.

Ngoài ra, dòng tiền đầu tư Năm Bảy Bảy cũng ghi âm 1.083,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.934 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt và mở rộng đầu tư. Cụ thể, dòng tiền vay/trả trong kỳ tăng cao, lần lượt là 2.065 tỷ đồng/131 tỷ đồng, tức tăng 2,4 lần và giảm 44%. Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ vẫn âm 12 tỷ đồng, khiến lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ giảm 66,6% còn 18 tỷ đồng.

Untitled
Dòng tiền kinh doanh tại NBB âm kỷ lục, dòng tiền đầu tư cũng ghi nhận âm 1.083 tỷ đồng

Tính đến cuối quý 3/2022, hàng tồn kho của Năm Bảy Bảy cũng tăng 36,6% lên 1.272 tỷ đồng, chiếm 20% tổng sản; chủ yếu là bất động sản dở dang tại các dự án khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, dự án Delagi… Hàng tồn kho và các khoản phải thu tăng cao cũng chính là nguyên nhân khiến dòng tiền kinh doanh 9 tháng của NBB âm 862 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư cũng âm tới 1.083 tỷ đồng.

Năm Bảy Bảy muốn huy động hơn 750 tỷ cho dự án KDC Sơn Tịnh

Với việc thâm hụt vốn kỷ lục trong 9 tháng đầu năm 2022,  Năm Bảy Bảy đã lên kế hoạch gọi vốn nhà đầu tư bên ngoài để tiếp tục triển khai dự án ở Quảng Ngãi.

Theo đó, Năm Bảy Bảy dự kiến chào bán quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới) với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 20% so với thị giá cổ phiếu NBB chốt phiên ngày 20/9 (18.750 đồng/cổ phiếu). Trường hợp cổ phiếu không phân bổ hết hoặc cổ phiếu lẻ sẽ được chào bán cho Tổng giám đốc Công ty với giá 16.500 đồng/cổ phiếu.

Ước tính Năm Bảy Bảy sẽ phát hành 50,2 triệu cổ phiếu để huy động 753,57 tỷ đồng. Công ty dự kiến dùng số tiền huy động để đầu tư Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Đông, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi và tăng quy mô vốn hoạt động.

images2312181_T22_4
Phối cảnh dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi của NBB

Theo tìm hiểu, ngày 26/9/2019, Năm Bảy Bảy đã hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đầu tư xây dựng Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi. Sau khi Dự án đầu tư xây dựng hoàn thành và sản phẩm được bán ra, CII dự kiến được phân chia lợi nhuận với tỷ lệ 13%/năm tính trên số tiền thực tế góp vào Dự án. Ngoài Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, CII có thể tiếp tục góp thêm vốn vào Năm Bảy Bảy để triển khai các dự án trong tương lai.

Ở một diễn biến khác, CII vừa bán 10 triệu cổ phiếu NBB để giảm sở hữu từ 47,51% về còn 37,52% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 7/7 đến 5/8. Được biết, tính tới 31/12/2020, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM sở hữu 93,7% vốn điều lệ tại NBB và ghi nhận là đầu tư vào công ty con. Tuy nhiên, tới 30/06/2022, CII chỉ còn sở hữu 47,51% vốn điều lệ tại NBB và ghi nhận là công ty liên kết.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 năm, CII đã bán ra 56,18% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy và chuyển từ công con sang công liên kết. Mặc dù CII đã bán ra phần lớn vốn tại Năm Bảy Bảy nhưng trong 9 tháng đầu năm vẫn đã nhận 1.150 tỷ đồng từ Năm Bảy Bảy để đầu tư dự án 152 Điện Biên Phủ như đã nêu trên…​

Xem thêm: Đầu tư Nam Long: Chi phí lãi vay tăng gấp đôi, lợi nhuận lao dốc

Ngọc Lan

Theo sohuutritue.net.vn Copy
Đầu tư Nam Long: Chi phí lãi vay tăng gấp đôi, lợi nhuận lao dốc

Đầu tư Nam Long: Chi phí lãi vay tăng gấp đôi, lợi nhuận lao dốc

Lãi quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 của Đầu tư Nam Long giảm mạnh do doanh thu tài chính kỳ này lao dốc 92%, các chi phí tăng mạnh, trong đó chi phí lãi vay của doanh nghiệp tăng gấp đôi, trong khi khoản nợ trái phiếu hơn 2.000 tỷ...
Đầu tư Nam Long: Chỉ thực hiện được 15% kế hoạch trong 6 tháng đầu năm, nợ vay tăng mạnh

Đầu tư Nam Long: Chỉ thực hiện được 15% kế hoạch trong 6 tháng đầu năm, nợ vay tăng mạnh

Nam Long báo lãi quý 2 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới chỉ thực hiện lần lượt 26% và 15% doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch năm.
Năm Bảy Bảy muốn huy động 754 tỷ đồng cho hai dự án Sơn Tịnh và De Lagi

Năm Bảy Bảy muốn huy động 754 tỷ đồng cho hai dự án Sơn Tịnh và De Lagi

Năm Bảy Bảy muốn huy động 754 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mục đích bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi và khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi.
Cổ phiếu NBB giảm 70% giá trị, Năm Bảy Bảy muốn bán hết cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu NBB giảm 70% giá trị, Năm Bảy Bảy muốn bán hết cổ phiếu quỹ

Dự định bán hết cổ phiếu quỹ được Năm Bảy Bảy đặt ra trong bối cảnh giá cổ phiếu NBB giảm kịch sàn về 18.050 đồng/cổ phiếu chốt phiên 3/10, giảm 70% giá trị so với mức đỉnh 60.000 đồng/cổ phiếu được thiết lập hồi đầu năm.
Năm Bảy Bảy muốn phát hành hơn 50 triệu cổ phiếu, huy động vốn cho dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Năm Bảy Bảy muốn phát hành hơn 50 triệu cổ phiếu, huy động vốn cho dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Năm Bảy Bảy vừa thông qua chủ trương phát hành 50,2 triệu cổ phiếu, nếu thành công sẽ thu về 753 tỷ đồng, doanh nghiệp dự kiến rót vốn vào Khu dân cư Sơn Tịnh...
Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 7/12: Chủ tịch Hodeco (HDC) hoàn tất mua vào 200.000 cổ phiếu

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 7/12: Chủ tịch Hodeco (HDC) hoàn tất mua vào 200.000 cổ phiếu

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 7/12: Chủ tịch Hodeco (HDC) hoàn tất mua vào 200.000 cổ phiếu; Chứng khoán APG bị xử phạt gần 1 tỷ đồng vì nhiều vi phạm; DIG thông qua phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu; SAB thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền... là những thông tin nổi bật đáng chú ý hôm nay, ngày 7/12.
NovaGroup bị bán giải chấp thêm 40 triệu cổ phiếu NVL

NovaGroup bị bán giải chấp thêm 40 triệu cổ phiếu NVL

Cổ đông lớn nhất tại Novaland đã bị bán giải chấp thêm lượng lớn cổ phiếu trong phiên cuối tháng 11 với tổng giá trị ước tính quanh 900 tỷ đồng.
IDICO (IDC) tạm ngưng phương án mua lại cổ phiếu quỹ

IDICO (IDC) tạm ngưng phương án mua lại cổ phiếu quỹ

HĐQT Tổng công ty IDICO - CTCP (mã IDC - sàn HNX) vừa thống nhất tạm ngưng và xem xét phương án mua lại cổ phiếu IDC làm cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp .
Kinh Bắc muốn hủy kế hoạch phát hành thêm, dự chi tối đa 3.400 tỷ mua lại 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành

Kinh Bắc muốn hủy kế hoạch phát hành thêm, dự chi tối đa 3.400 tỷ mua lại 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành

Kinh Bắc muốn huỷ kế hoạch phát hành riêng lẻ 150 triệu cổ phiếu năm 2022 do diễn biến thị trường không thuận lợi. Đồng thời, doanh nghiệp cũng lên phương án chi tối đa 3.400 tỷ đồng để mua lại 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành.
DIC Corp muốn chào bán 100 triệu cổ phiếu, huy động 1.500 tỷ đồng cho Khu đô thị Long Tân và trả lãi trái phiếu

DIC Corp muốn chào bán 100 triệu cổ phiếu, huy động 1.500 tỷ đồng cho Khu đô thị Long Tân và trả lãi trái phiếu

DIC Corp muốn chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào quý I/2023. Nếu đợt phát hành thành công, DIC Corp sẽ thu về 1.500 tỷ đồng.
Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 6/12: Phát Đạt giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 6/12: Phát Đạt giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 6/12: Biến động nhân sự cấp cao tại Chứng khoán Trí Việt; Phát Đạt giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp; AAS công bố mua lại lô trái phiếu trị giá 128 tỷ; HNX cắt margin đối với 1 cổ phiếu ngành bia rượu... là những thông tin nổi bật đáng chú ý hôm nay, ngày 6/12.
Hải Phát Invest: Phải vay nợ để trả lương, gia đình Chủ tịch bị giải chấp 19% vốn

Hải Phát Invest: Phải vay nợ để trả lương, gia đình Chủ tịch bị giải chấp 19% vốn

Thanh khoản tại Hải Phát Invest (MCK: HPX) đang bộc lộ nhiều vấn đề khi mà công ty phải đi vay nợ để trả lương cho nhân viên. Trong khi đó, sau nhiều lần bị giải chấp, gia đình Chủ tịch mất gần 19% vốn công ty.
Trung Nam Group: Tài sản hơn 41.000 tỷ, phải vay 6,9 tỷ để… trả lương nhân viên

Trung Nam Group: Tài sản hơn 41.000 tỷ, phải vay 6,9 tỷ để… trả lương nhân viên

Dù sở hữu tổng tài sản lên đến 41.112 tỷ đồng và toàn hệ thống phát hành trái phiếu hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng Trung Nam Group vẫn phải vay 6,9 tỷ đồng để trả lương cho cán bộ nhân viên.
Bất động sản Biz