Bất động sản Biz

Lợi nhuận tại BaoViet Bank bốc hơi 66%

Thứ ba, 25/10/2022 | 06:14

Kết thúc quý 3/2022, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) dù đã giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn bốc hơi đến 66% so với cùng kỳ 2021 do các nguồn thu ngoài lãi sụt giảm nghiêm trọng.

Các nguồn thu ngoài lãi sụt giảm nghiêm trọng khiến lợi nhuận tại BaoViet Bank 'bốc hơi' mạnh

Theo báo cáo tài chính (BCTC) quý 3/2022, hoạt động chính cao gấp 4,6 lần so với cùng kỳ, thu về hơn 136,6 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Nguyên nhân do có khoản thu nhập lãi từ nghiệp vụ mua bán nợ ghi nhận hơn 63,5 tỷ đồng (cùng kỳ 2021 không có khoản thu nhập lãi này). Ngoài ra, thu nhập lãi tiền gửi và cho vay khách hàng tại BaoViet Bank cũng tăng mạnh.

Tuy nhiên, các nguồn thu ngoài lãi lại sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí là thua lỗ.

Cụ thể, lãi từ hoạt động dịch vụ giảm 34%, chỉ còn hơn 134 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm đến 90% xuống còn vỏn vẹn 374,3 triệu đồng, do giảm đến 66% lãi thu từ công cụ tài chính phái sinh tiền tệ (còn hơn 1 tỷ đồng).

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh giảm tận 98% xuống còn hơn 485 triệu đồng. Thậm chí, mua bán chứng khoán đầu tư báo lỗ hơn 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 51 tỷ đồng. Ngoài ra, lỗ thuần từ hoạt động khác lên tới 39 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2021 lãi hơn 10 tỷ đồng.

Hơn nữa, chi phí hoạt động trong quý 3 tăng tới 22% lên hơn 176,2 tỷ đồng.

Hoạt động sa sút cộng với chi phí hoạt động tăng nhanh kéo lợi nhuận thuần tại  BaoViet Bank giảm đến 73% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn hơn 48,3 tỷ đồng.

Mặc dù quý 3/2022, BaoViet Bank đã giảm đến 74% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn trích hơn 38,7 tỷ đồng, nhưng Ngân hàng vẫn bão lãi sau thuế ‘bốc hơi’ đến 66%, chỉ mang về hơn 7,7 tỷ đồng.

loi-nhuan-tai-baovietbank

Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, kết quả kinh doanh của BaoViet Bank cũng không mấy khả quan khi thu nhập lãi thuần chỉ mang về gần 487 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Đồng thời, các nguồn thu ngoài lãi giảm mạnh khiến tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đầu năm giảm tới 41% chỉ còn hơn 596 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần chỉ còn vỏn vẹn gần 117 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2021 đạt tới 577 tỷ đồng.

Kết quả, BaoViet Bank báo lãi trước và sau thuế 9 tháng đầu năm 2022 đạt lần lượt hơn 36 tỷ đồng và gần 29 tỷ đồng, đều giảm 21% so với cùng kỳ 2021.

So với kế hoạch lãi trước thuế 90 tỷ đồng được đặt ra cho cả năm, BaoViet Bank mới chỉ thực hiện được 40% chỉ tiêu dù đã qua 9 tháng.

Dòng tiền thuần trong kỳ vẫn âm nặng, xuất hiện 955 tỷ đồng nghĩa vụ nợ tiềm ẩn

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản tại BaoViet Bank xấp xỉ đầu năm, ghi nhận hơn 65.744 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước tăng 24%  so với đầu năm, đạt hơn 914 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 18% đạt hơn 29.549 tỷ đồng; tiền gửi và cho vay các TCTD khác giảm 12% xuống còn hơn 11.995 tỷ đồng.

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tại BaoViet bank tính đến 30/9/2022 xấp xỉ đầu năm, đạt hơn 37.252 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá bất ngờ tăng đến 85% so với đầu năm, đạt hơn 4.180 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền tại BaoViet Bank tiếp tục là ‘màu xám’ trong bức tranh kinh doanh.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2022, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 1.307 tỷ đồng. Nguyên nhân do tăng các khoản cho vay khách hàng lên 4.604 tỷ đồng, tăng tới 66% so với cùng kỳ 2021.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm hơn 20,8 tỷ đồng và dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm gần 140 triệu đồng.

Do đó, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ tại BaoViet Bank âm hơn 1.328 tỷ đồng.

Một điểm sáng trong bức tranh kinh doanh tại nhà băng này chính là chất lượng nợ vay. Tính đến 30/9/2022, tổng nợ xấu tại BaoViet Bank giảm 23% so với đầu năm, xuống còn 964 tỷ đông. Trong đó, các nhóm nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn đều lần lượt giảm -62%, -37%, -12% so với đầu năm.

Kết quả, tỷ lệ nợ xấu tại BaoViet Bank giảm từ 4,94% hồi đầu năm xuống còn 3,23%. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu này vẫn còn cao so với mức quy định chung của ngành là 3%.

 

no-xau-tai-baovietbank
Chi tiết các nhóm nợ tại BaoViet Bank (nguồn: BCTC quý 3/2022).

Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng chỉ phản ánh phần nợ xấu hiện rõ và được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán. Vì vậy, nếu tính cả những phần nợ “tiềm ẩn” chưa được ghi nhận, thì tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng chắc chắn sẽ có thay đổi.

Theo đó, chỉ tiêu ngoại bảng cũng cho thấy, tính đến 30/9/2022, BaoViet Bank có hơn 955 tỷ đồng nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tăng tới 31% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, bảo lãnh vay vốn hơn 10 tỷ đồng; cam kết trong nghiệp vụ L/C tăng 83% so với đầu năm, ghi nhận hơn 817,6 tỷ đồng và bảo lãnh khác hơn 127 tỷ đồng.

no-xau-tai-baovietbank-1
Tính đến 30/9/2022, BaoViet Bank có đến 955 tỷ đồng nghĩa vụ nợ tiềm ẩn (nguồn: BCTC quý 3/2022)

Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn bao gồm cam kết bảo lãnh vay vốn, cam kết trong nghiệp vụ L/C (bảo lãnh qua thư tín dụng) và cam kết trong bảo lãnh khác. Cam kết bảo lãnh vay vốn thì nhiều rủi ro hơn các nhiệp vụ L/C, nhưng lại thường chiếm tỷ trọng nhỏ, trong khi đó, cam kết trong nghiệp vụ L/C lại có rủi ro thấp nhất và cam kết trong bảo lãnh khác nhiều rủi ro hơn L/C.

Các khoản nợ này được phát sinh khi ngân hàng và khách hàng ký các cam kết tín dụng, hạn mức thấu chi chưa sử dụng hoặc thư tín dụng... Dù nằm ở ngoại bảng và chưa được coi là nợ xấu, nhưng trong thời điểm ‘nhạy cảm’ như hiện nay, doanh nghiệp khó khăn sẽ có thể trở thành các khoản nợ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hà Phương

Theo kinhtexaydung.petrotimes.vn Copy
ABBank: Lãi dự thu và nợ xấu cùng tăng, có hơn 8.000 tỷ đồng nợ tiềm ẩn

ABBank: Lãi dự thu và nợ xấu cùng tăng, có hơn 8.000 tỷ đồng nợ tiềm ẩn

Chất lượng tín dụng của ABBank đang có dậu hiệu đi xuống khi lãi dự thu và nợ xấu đồng loạt tăng. Đặc biệt, chỉ tiêu ngoại bảng vẫn cho thấy, ABBank có hơn 8.000 tỷ đồng nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tăng đến 49% so với đầu năm.
Sau 5 năm tái cơ cấu, ngân hàng Sacombank đã xử lý trên 76.000 tỷ đồng nợ xấu

Sau 5 năm tái cơ cấu, ngân hàng Sacombank đã xử lý trên 76.000 tỷ đồng nợ xấu

Sau 5 năm tập trung tái cơ cấu, ngân hàng Sacombank đã thu hồi và xử lý được hơn 76.000 tỷ đồng các khoản nợ xấu và tài sản tồn đọng. Đặc biệt, lãi sau thuế 9 tháng đầu năm 2022 đã hoàn thành 84,1% kế hoạch năm.
Ngân hàng OCB: Cho vay bất động sản tăng mạnh, tỷ lệ nợ xấu đi lên

Ngân hàng OCB: Cho vay bất động sản tăng mạnh, tỷ lệ nợ xấu đi lên

Mặc dù nợ xấu phát sinh từ các khoản vay được tái cơ cấu ở mức thấp, nhưng các chuyên gia cho rằng, chất lượng tài sản cần được giám sát chặt chẽ hơn do tỷ lệ nợ xấu đang tăng lên.
Nợ xấu tăng mạnh, VietinBank đứng trước nguy cơ mất vốn gần 12.000 tỷ đồng

Nợ xấu tăng mạnh, VietinBank đứng trước nguy cơ mất vốn gần 12.000 tỷ đồng

Nợ cần chú ý và nợ có khả năng mất vốn đã tăng tại nhiều ngân hàng trong báo cáo tài chính quý II/2022 và bán niên đầu 2022. Trong đó, điển hình là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG).
Sở hữu bất động sản thế chấp cực 'khủng', Vietcombank đang ráo riết thanh lý để thu hồi nợ xấu

Sở hữu bất động sản thế chấp cực 'khủng', Vietcombank đang ráo riết thanh lý để thu hồi nợ xấu

Ngân hàng Vietcombank liên tục rao bán các bất động sản từ vài tỷ đến trăm tỷ để thu hồi nợ. Hiện Vietcombank có hơn 1,3 triệu tỷ đồng bất động sản đang thế chấp.
Dự án Khu dân cư Tân Thịnh vào diện theo dõi tham nhũng, tiêu cực

Dự án Khu dân cư Tân Thịnh vào diện theo dõi tham nhũng, tiêu cực

Dự án Khu dân cư Tân Thịnh do LDG Group làm chủ đầu tư tại tỉnh Đồng Nai là một trong 3 vụ việc vừa được bổ sung vào diện theo dõi tham nhũng, tiêu cực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/11: Thị trường thế giới tiếp tục giảm sâu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/11: Thị trường thế giới tiếp tục giảm sâu

Diễn biến tỷ giá USD hôm nay cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 105,8 điểm, giảm 0,27 điểm (tương đương 0,26%) so với phiên giao dịch trước.
Tiền gửi vào hệ thống ngân hàng đang tăng

Tiền gửi vào hệ thống ngân hàng đang tăng

9 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng tín dụng đã lên tới hơn 11% so với đầu năm. Trong khi đó, tiền gửi của toàn hệ thống đạt 13,8 triệu tỷ đồng, chỉ tăng hơn 4% so với đầu năm.
Loạt doanh chuyển đổi trái phiếu sang bất động sản, cổ phiếu hoặc hoán đổi thành khoản vay mới

Loạt doanh chuyển đổi trái phiếu sang bất động sản, cổ phiếu hoặc hoán đổi thành khoản vay mới

Thời gian gần đây, dù nhiều doanh nghiệp đã tích cực mua lại trái phiếu trước hạn nhưng áp lực trả nợ trái phiếu đáo hạn đối với nhiều doanh nghiệp bất động sản trong khoảng hai năm tới vẫn duy trì đáng kể. Vì vậy, một số doanh nghiệp đã tái cấu trúc nợ như bằng cách xin gia hạn trái phiếu, hoán đổi trái phiếu bằng bất động sản, cổ phiếu…
Bùng nổ ưu đãi lên tới 30 tỷ đồng cùng lãi suất hấp dẫn 9,6% tại KienlongBank

Bùng nổ ưu đãi lên tới 30 tỷ đồng cùng lãi suất hấp dẫn 9,6% tại KienlongBank

Ưu thế với lãi suất hấp dẫn lên tới 9,6%/năm, khách hàng gửi tiết kiệm tại KienlongBank cũng sẽ được tặng ngay tiền mặt 0,5%. Ngân hàng giành đặc quyền tri ân khách hàng gửi tiết kiệm với tổng giá trị quà tặng lên tới 30 tỷ đồng.
Sôi động hoạt động thu hồi nợ của khối ngân hàng

Sôi động hoạt động thu hồi nợ của khối ngân hàng

9 tháng đầu năm 2022, ngân hàng tăng tốc thu hồi công nợ và xử lý nợ xấu với nhiều hoạt động đấu giá tài sản.
Ông Bùi Quang Anh Vũ - CEO vừa đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu PDR là ai?

Ông Bùi Quang Anh Vũ - CEO vừa đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu PDR là ai?

Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu PDR với số tiền ước tính gần 350 tỷ đồng. Quyết định này của ông Vũ được đưa ra trong hoàn cảnh giá trị vốn hóa của Phát Đạt đã bốc hơi hơn 60% chỉ trong một tháng qua.
Bộ Tài chính họp bàn về thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính họp bàn về thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp

Sáng nay (23/11), Bộ Tài chính tổ chức cuộc họp bàn về thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.
Bất động sản Biz