Nguồn thu ngoài lãi tại ngân hàng tăng trưởng hơn nguồn thu chính

Ngoài phần lớn nguồn thu đóng góp vào lợi nhuận ngân hàng đến từ tín dụng thì nguồn thu ngoài lãi như dịch vụ, chứng khoán đầu tư, chứng khoán kinh doanh, ngoại hối… của ngân hàng cũng có xu hướng tăng mạnh tỷ trọng. Năm 2021 dù dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, […]

Tâm điểm mùa đại hội cổ đông ngành ngân hàng năm 2022

Tính tới thời điểm hiện tại đã có 5 ngân hàng lên lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (ĐHĐCĐ năm 2022) gồm ACB, Vietcombank, VIB,… trong đó hầu hết các nhà băng đều trình kế hoạch tăng vốn, chia cổ tức trong năm nay. Những ngân hàng đầu tiên “lên lịch” […]