CII thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính, áp lực khoản nợ trái phiếu 3.161 tỷ đồng đáo hạn trong một năm tới

Thứ năm, 27/10/2022 | 15:15 Theo dõi BĐS Biz trên

Doanh thu cao nhưng không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, CII thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính. Trong vòng 1 năm tới, doanh nghiệp sẽ phải đối diện với áp lực khoản nợ trái phiếu đến hạn 3.161 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với lượng tiền mặt hiện có là 414 tỷ đồng.

Doanh thu 2.183 tỷ, lãi ròng 7,4 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã CK: CII) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2022 với doanh thu thuần đạt 2.183 tỷ đồng, tăng 8,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng lên mức 51,7 tỷ đồng, tăng gấp 5 so với con số 10,6 tỷ hồi quý 3/2021; Lãi ròng ghi nhận đạt 7,4 tỷ đồng, tăng mạnh 220% so với cùng kỳ.

Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 26,9% về còn 15,1%; lợi nhuận gộp ghi nhận tăng mạnh từ 69,5 tỷ đồng lên 329 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 259,7 tỷ đồng. CII giải trình lợi nhuận gộp tăng do lợi nhuận gộp từ các dự án BOT tăng lên và từ các dự án bất động sản được bàn giao, đưa vào khai thác trong kỳ.

Ngược lại, hoạt động tài chính giảm sút do không còn khoản thu phát sinh từ chuyển nhượng công ty con. Cụ thể, doanh thu tài chính giảm 52,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 196,53 tỷ đồng về 177,43 tỷ đồng.

1
LNST CII đạt 51,7 tỷ đồng và LNST công ty mẹ ghi nhận 7,4 tỷ đồng trong quý 3

Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 16,1%, tương ứng tăng thêm 44,88 tỷ đồng lên 322,91 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 10,9%, tương ứng giảm 13,08 tỷ đồng về 106,57 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty ghi nhận lỗ hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ hơn 328 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận tạo ra trong quý III không đủ trả lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Công ty chỉ thoát lỗ nhờ vào doanh thu tài chính, mặc dù doanh thu tài chính kỳ này ghi nhận giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Đáng nói, hoạt động kinh doanh cốt lõi CII đều ghi nhận lỗ từ năm 2016 đến quý 3/2022, CII chỉ thoát lỗ do ghi nhận doanh thu tài chính đột biến. Riêng năm 2021, khi doanh thu tài chính giảm 21,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 292,2 tỷ đồng, chỉ còn 1.069,6 tỷ đồng, Công ty lập tức báo lỗ 105,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của công ty đạt 3.891 tỷ đồng, tăng 75%; lợi nhuận sau thuế đạt 852 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ở mức 126 tỷ đồng. Lãi ròng công ty cũng ở mức 727 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 34 tỷ đồng.

Năm 2022, CII đề xuất kế hoạch kinh doanh đột biến với tổng doanh thu hơn 8.010 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần so với thực hiện năm 2021 và lãi ròng 757 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lỗ hơn 340 tỷ đồng. Tính đến quý III, công ty này đã thực hiện được lần lượt 49% và 96% các chỉ tiêu trên.

Tồn kho giảm mạnh 41%

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM giảm 5,1% so với đầu năm về 29.295,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 8.747,9 tỷ đồng, chiếm 29,9% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 6.750,7 tỷ đồng, chiếm 23% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.571,1 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 2.809,2 tỷ đồng, chiếm 9,6% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.667,3 tỷ đồng, chiếm 9,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu là tồn kho, cuối quý 3 CII ghi nhận tồn kho 2.667 tỷ đồng, giảm mạnh 41,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.882,1 tỷ đồng. Trong đó, chiếm chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (1.290 tỷ đồng), bất động sản hoàn thành chờ bán (1.334 tỷ đồng), bất động sản dở dang (752 tỷ đồng).

2
3
Danh mục tồn kho của CII

Bất động sản dở dang kỷ này đã giảm 80% so với đầu năm, về mức 752,2 tỷ đồng, chủ yếu do không còn ghi nhận tại các dự án Khu nhà ở chung cư tại lô 3.15 (dự án The River Thủ Thiêm) và dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi và dự án khu dân cư Delagi.

Mặt khác, bất động sản hoàn thành chờ bán tăng từ 138 tỷ đồng lên 1.334 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận mới 1.262 tỷ đồng từ dự án The River Thủ Thiêm. Bên cạnh đó, danh mục này cũng có 71,8 tỷ đồng từ dự án Khu nhà ở chung cư tại lô 3.2 (dự án D'Verano Thủ Thiêm), song đã giảm 36% so với đầu năm.

Đối với chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn cũng giảm từ 2.118,4 tỷ đồng về 519,6 tỷ đồng, tức giảm 1.598,8 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu hai dự án bất động sản NBB Garden II và dự án bất động sản NBB II bất ngờ giảm lần lượt từ 814,9 tỷ đồng và 771 tỷ đồng về 0 tỷ đồng.

Các khoản phải thu dài hạn tăng 47,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.184,3 tỷ đồng lên 6.750,7 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn giảm 75,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.598,8 tỷ đồng về 519,6 tỷ đồng và biến động các khoản mục khác.

Doanh nghiệp cho biết, phải thu dài hạn bất ngờ tăng chủ yếu do phải thu các bên liên quan từ 1.735,4 tỷ đồng lên 3.206,9 tỷ đồng, tức tăng thêm 1.471,5 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu 1.845,9 tỷ đồng là CTCP BOT Trung Lương Mỹ Thuận; và 1.361 tỷ đồng đối với CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB – sàn HoSE).

Còn khoản mục phải thu dài hạn với Năm Bảy Bảy lần đầu tiên xuất hiện do đây là số dư cuối kỳ là các khoản hỗ trợ vốn với thời gian từ 3 năm đến 20 năm, lãi suất từ 7%/năm đến 11%/năm.

dverano-tong-quan2
Phối cảnh dự án D'Verano Thủ Thiêm của CII

Khoản nợ trái phiếu 3.161 tỷ đồng đến hạn trả trong vòng 1 năm tới

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh CII tiếp tục âm thêm 10,2 tỷ đồng, cải thiện so với dòng tiền âm gần 1.084 tỷ đồng cùng kỳ nhờ giảm hàng tồn kho trong khi cùng kỳ tăng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 340,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 605,5 tỷ đồng.

Từ năm 2014 - 2021, Công ty liên tục ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm và thâm hụt vốn. Trong đó, riêng năm 2018 dòng tiền bất ngờ dương trở lại 715,62 tỷ đồng và năm 2019 dương 135,18 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 2 năm gần đây, dòng tiền tiếp tục âm nặng khi năm 2020 ghi nhận âm 1.393,92 tỷ đồng và năm 2021 tiếp tục ghi nhận âm 881,66 tỷ đồng.

4
Dòng tiền kinh doanh CII có cải thiện cuối quý 3, nhưng vấn âm 10,2 tỷ đồng

Cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của CII là 15.529,3 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm và giảm 9,8% so với thời điểm cuối quý II, tuy nhiên vẫn cao gấp 1,83 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, có tới 5.875,1 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và 9.454,2 tỷ đồng là nợ vay dài hạn.

Đa phần là nợ ngân hàng và trái phiếu. Dư nợ trái phiếu tại thời điểm cuối quý III là 6.211 tỷ đồng, từ 8 lô trái phiếu phát hành trong giai đoạn 2019 – 2021. Doanh nghiệp cho biết lịch thanh toán nợ vay và trả trái phiếu đáo hạn, trong vòng 1 năm tới, Công ty sẽ phải trả 555 tỷ đồng nợ vay và 3.161 tỷ đồng trái phiếu; trong năm thứ hai, Công ty phải trả 1.073 tỷ đồng nợ vay và 1.090 tỷ đồng trái phiếu; trong thời gian từ năm ba đến năm năm, Công ty sẽ phải trả 2.602 tỷ đồng nợ vay và 872 tỷ đồng trái phiếu.

Như vậy, áp lực nợ vay đến hạn và trái phiếu đáo hạn sẽ tăng trong 2 năm tới là 5.879 tỷ đồng tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với lượng tiền mặt hiện có là 414 tỷ đồng.

2.6
Lịch trả nợ của CII thời gian tới

Ngoài ra, CII đang nắm giữ 615 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh. Đây là giá gốc của hơn 24 triệu cp CTCP Đầu tư Sài Gòn RiverFront được mua nhằm bán kiếm lời. Theo thuyết minh, ngày 30/09/2019, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia, công ty con của CII, đã ký hợp đồng chuyển nhượng số cổ phiếu này với giá trị hơn 800 tỷ đồng. Cổ phiếu sẽ chính thức được chuyển nhượng cho bên mua khi các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các điều kiện tiên quyết trong hợp đồng.

Trong 9 tháng, công ty cũng đã tất toán 5 lô trái phiếu với dư nợ hồi đầu năm là hơn 1.200 tỷ đồng. Đáng chú ý, từ đầu năm tới nay, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM đã thực hiện một số đợt mua lại trái phiếu trước hạn. Trong đó, từ ngày 10/1 đến 12/4/2022, Công ty mua lại 39 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 27/8/2020, kỳ hạn 36 tháng; và ngày 25/5/2022, thực hiện mua lại 150 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, đây là trái phiếu phát hành ngày 13/3/2020 với kỳ hạn 36 tháng.

Xemm thêm: Năm Bảy Bảy mất lãi trong quý 3, dòng tiền âm kỷ lục

Ngọc Lan

Theo sohuutritue.net.vn Copy
Dòng tiền gặp khó, CTCP Fecon chấp nhận lùi thời gian trả cổ tức

Dòng tiền gặp khó, CTCP Fecon chấp nhận lùi thời gian trả cổ tức

Kinh doanh thua lỗ, tín dụng bị ‘siết’ và lãi suất tăng mạnh là những lý do khiến CTCP Fecon không đủ sức thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 3%.
Năm Bảy Bảy mất lãi trong quý 3, dòng tiền âm kỷ lục

Năm Bảy Bảy mất lãi trong quý 3, dòng tiền âm kỷ lục

Dù doanh thu cao gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhưng nguồn thu tài chính giảm mạnh, chi phí lãi vay cao,… đã khiến Năm Bảy Bảy mất lãi trong quý III/2022
Quý III/2022, Hodeco ghi nhận dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm kỷ lục

Quý III/2022, Hodeco ghi nhận dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm kỷ lục

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, Mã: HDC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, theo đó doanh thu thuần đạt 344 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp trong quý đạt 38,5%, giảm 2 điểm % so với quý trước.
Dòng tiền kinh doanh âm, LDG muốn chào bán 120 triệu cổ phiếu riêng lẻ 

Dòng tiền kinh doanh âm, LDG muốn chào bán 120 triệu cổ phiếu riêng lẻ 

HĐQT CTCP Đầu tư LDG (Mã: LDG) vừa thông qua phương án chào bán 120 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, cao hơn 56% giá cổ phiếu LDG chốt phiên ngày 14/6 là 6.410 đồng/cp.
Doanh thu giảm, dòng tiền âm, TTC Land vẫn cho đối tác vay 1.400 tỷ đồng

Doanh thu giảm, dòng tiền âm, TTC Land vẫn cho đối tác vay 1.400 tỷ đồng

Dù cho doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ và dòng tiền âm hơn 600 tỷ đồng nhưng TTC Land vẫn cho đối tác vay 1.400 tỷ đồng.
Phát Đạt chi hơn 19 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Phát Đạt chi hơn 19 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) ngày 7/6 vừa có thông báo về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Thêm một doanh nghiệp bất động sản muốn phát hành trái phiếu để đảo nợ

Thêm một doanh nghiệp bất động sản muốn phát hành trái phiếu để đảo nợ

Mới đây, 'ông lớn' bất động sản công nghiệp Becamex muốn huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu để thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của công ty. Trước đó, Chứng khoán Rồng Việt cũng muốn phát hành hơn 400 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ.
Hơn 550 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong 5 tháng đầu năm

Hơn 550 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong 5 tháng đầu năm

5 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng 30,4% so cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới cũng giảm tới 61,4% so cùng kỳ năm trước.
Chủ tịch HĐQT ThuDuc House nộp đơn xin từ nhiệm

Chủ tịch HĐQT ThuDuc House nộp đơn xin từ nhiệm

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) vừa công bố thông tin về việc xin từ nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT cũng như thành viên ủy ban kiểm toán của ông Nguyễn Huy Hoàng.
Chủ đầu tư dự án One Central Saigon lỗ hơn 152 tỷ đồng, gánh nặng nợ trái phiếu

Chủ đầu tư dự án One Central Saigon lỗ hơn 152 tỷ đồng, gánh nặng nợ trái phiếu

Công ty TNHH Saigon Glory - Công ty con do Bitexco nắm 100% vốn, chủ đầu tư dự án One Central Saigon (trước đó có tên gọi là Spirit of Saigon) bất ngờ báo lỗ hơn 152 tỷ đồng trong năm 2022, nợ gần 10.000 tỷ đồng trái phiếu.
Trùm BOT Tasco lãi quý I/2023 chưa đến 1 tỷ đồng vẫn kỳ vọng cả năm lãi 600 tỷ đồng

Trùm BOT Tasco lãi quý I/2023 chưa đến 1 tỷ đồng vẫn kỳ vọng cả năm lãi 600 tỷ đồng

Để hoàn thành mục tiêu năm 2023, Tasco (HUT) cần phải vượt qua rất nhiều khó khăn từ kinh doanh, nguồn vốn trong bối cảnh thị trường đầy biến động. Tính đến cuối quý I/2023, tổng nợ vay của Tasco khoảng 4.788 tỷ đồng, gấp 1,2 lần vốn chủ sở hữu.
Thu Duc House (TDH) kiến nghị ngừng các biện pháp cưỡng chế về thuế

Thu Duc House (TDH) kiến nghị ngừng các biện pháp cưỡng chế về thuế

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thu Duc House, mã chứng khoán TDH) đã có công văn gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và cổ đông trong đó có nội dung kiến nghị Cục thuế TP.Hồ Chí Minh ngừng các biện pháp cưỡng chế về thuế đối với Công ty.
Vinhomes đạt top 10 chủ đầu tư hàng đầu Việt  Nam tại BCI Asia Awards 2023

Vinhomes đạt top 10 chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam tại BCI Asia Awards 2023

Công ty CP Vinhomes vừa được vinh danh Top 10 chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam tại Lễ trao giải BCI Asia Awards lần thứ 18. Đấy là năm thứ 9 liên tiếp, Vinhomes đạt giải thưởng BCI Asia Awards, khẳng định vị thế vững chắc của nhà phát triểnbất động sản có tầm ảnh hưởng dẫn đầu thị trường.
Bất động sản Biz