Bất động sản Biz

DIC Corp (DIG): Dòng tiền kinh doanh âm, thế chấp dự án và cổ phiếu để vay trái phiếu

Thứ tư, 03/08/2022 | 07:50 Theo dõi BĐS Biz trên

Dòng tiền kinh doanh của DIC Corp trong quý 2/2022 âm hơn 1.900 tỷ, trong khi cùng kỳ âm 353 tỷ. Đáng nói, DIC Corp đã trải qua 3 năm dòng tiền kinh doanh âm liên tục. Trong đó, năm 2019 âm 245,41 tỷ đồng; năm 2020 âm 504,3 tỷ đồng và năm 2021 âm 1.966,48 tỷ đồng.

Lợi nhuận tăng nhưng chỉ thực hiện được 10% kế hoạch năm

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2022. Theo đó, doanh thu thuần của doanh nghiệp trong quý đạt hơn 575 tỷ đồng, mảng kinh doanh bất động sản đóng góp 382 tỷ (cùng kỳ gần 463 tỷ), bán thành phẩm đạt 95 tỷ (cùng kỳ 86 tỷ), xây lắp góp 64 tỷ (cùng kỳ 32 tỷ),… Giá trị hàng bán bị trả lại của doanh nghiệp giảm từ 18 tỷ đồng ở cùng kỳ về còn hơn 6 tỷ đồng.

Trong đó, Mảng bất động sản được ghi nhận từ việc DIC Corp chuyển nhượng căn hộ tại các dự án Gateway Vũng Tàu, CSJ; chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Nam Vĩnh Yên và chuyển nhượng nhà thô tại dự án Hiệp Phước.

Chi phí tài chính của DIC Corp tăng mạnh trong quý 2 và 6 tháng đầu năm.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 12,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 26,68 tỷ đồng lên 242,04 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 451,2%, tương ứng tăng thêm 21,07 tỷ đồng lên 25,74 tỷ đồng là các khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Đáng chú ý, chi phí tài chính của doanh nghiệp kỳ này cũng tăng mạnh từ từ gần 19 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021 lên gần 126 tỷ đồng trong quý 2 năm nay. Trong đó, chi phí lãi vay gần là 116 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ở mức 2 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong quý 2/2022 giảm 38,7%, tương ứng giảm 35,54 tỷ đồng về 56,38 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 70,06 tỷ đồng lên 8,71 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 61,35 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II, DIC Corp ghi nhận 59,96 tỷ đồng, giảm 42,6% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh cốt lõi lao dốc, Công ty chỉ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong quý II nhờ vào doanh thu tài chính và lợi nhuận khác tăng đột biến.

Phối cảnh dự án Khu đô thị du lịch Long Tân tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của DIC Corp.

Kết quả trong quý II, lãi ròng của DIC Corp tăng trưởng hơn 50% khi đạt trên 79 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.094,3 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 142,64 tỷ đồng, tăng 48,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, DIC Corp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 183,15 tỷ đồng, Công ty chỉ mới hoàn thành được 9,6% kế hoạch lợi nhuận năm và cách rất xa mục tiêu 1.900 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh liên tục âm trong nhiều năm

Mặc dù lợi nhuận tăng trưởng nhưng dòng tiền kinh doanh của DIC Corp trong quý âm hơn 1.900 tỷ, trong khi cùng kỳ âm 353 tỷ. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 2.026,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 134,4 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh của DIC Corp trong quý âm hơn 1.900 tỷ. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã trải qua 3 năm dòng tiền kinh doanh âm liên tục.

Đáng nói, DIC Corp đã trải qua 3 năm dòng tiền kinh doanh âm liên tục. Trong đó, năm 2019, Công ty ghi nhận âm 245,41 tỷ đồng; năm 2020, Công ty ghi nhận âm 504,3 tỷ đồng; và năm 2021, Công ty ghi nhận âm 1.966,48 tỷ đồng.

Như vậy, kể từ năm 2019 tới nay, DIC Corp liên tục duy trì mô hình kinh doanh thâm hụt vốn, phải huy động dòng tiền bên ngoài để bù đắp mô hình thâm hụt vốn kéo dài.

Điều này cũng khiến doanh nghiệp phải đẩy mạnh các hoạt động vay nợ, trong quý 2 năm nay, các khoản vay ngắn hạn và dài hạn DIG nhận được là 881 tỷ đồng, không nhiều biến động so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cũng phải chi trả nợ gốc vay 747 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của DIC Corp giảm 4,9% so với đầu năm về 16.029,2 tỷ đồng, chủ yếu là hàng tồn kho với 5.370,4 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng tài sản.

Trong đó, có 2 dự án lớn gồm Nam Vĩnh Yên (1.898 tỷ) và khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (1.313 tỷ). Phải thu của doanh nghiệp phát sinnh từ hoạt động tạm ứng đền bù cho các dự án (Bắc Vũng Tàu, Long Tân, Bàu Trũng, Chí Linh, Hiệp Phước) trên 2.100 tỷ đồng. Riêng tại dự án Long Tân, DIC Corp đã tạm ứng khoảng 2.621 tỷ đồng, bao gồm tiền tạm ứng cho doanh nghiệp dự án. Doanh nghiệp có kế hoạch huy động 3.000 tỷ cho dự án này trong năm nay, thông qua phát hành 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu.

Danh mục tồn kho của DIC Corp.

Tính đến hết tháng 6, các khách hàng mua sản phẩm tại các dự án Nam Vĩnh Yên, khu đô thị Chí Linh, khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, khu dân cư Hiệp Phước, DIC Star Aparts Hotel Vũng Tàu,… đã trả trước cho DIC Corp gần 1.600 tỷ đồng, riêng tại dự án Nam Vĩnh Yên chiếm hơn 1.000 tỷ đồng.

Từ cuối quý III năm ngoái, DIC Corp đã bán hết gần 2.400 nền tại Nam Vĩnh Yên. Theo dự báo củaVDSC, Nam Vĩnh Yên cùng vớiCap Saint Jacques là trụ cột chính của DIC Corp từ năm 2023.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn trong kỳ đạt 4.219,5 tỷ đồng, chiếm 26,3% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 2.381,2 tỷ đồng, chiếm 14,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.334,2 tỷ đồng, chiếm 14,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Tài sản biến động tăng chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 22,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 785,5 tỷ đồng lên 4.219,5 tỷ đồng; tồn kho tăng 39,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.526,1 tỷ đồng lên 5.370,4 tỷ đồng…

Ngược lại, tài sản giảm chủ yếu các khoản phải thu dài hạn giảm 42,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.729,1 tỷ đồng về 2.381,2 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 37,6%, tương ứng giảm 1.404 tỷ đồng về 2.334,2 tỷ đồng…

Theo thuyết minh, phải thu dài hạn khác giảm mạnh chủ yếu do không ghi nhận phải thu tại Công ty cổ phần Đầu tư Đức Hòa III - Reseo so với cùng kỳ năm trước ghi nhận 1.729,1 tỷ đồng.

Quý 2, DIC Corp không ghi nhận phải thu tại Công ty cổ phần Đầu tư Đức Hòa III - Reseo trong khi cùng kỳ ghi nhận 1.729,1 tỷ đồng.

Thế chấp Khu đô thị Long Tân và cổ phiếu để vay trái phiếu

Tính đến cuối quý 2/2022, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận hơn 8.283 tỷ đồng, giảm gần 10% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay chiếm 5.090 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Gần 3.400 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của DIC Corp tại HDBank thu xếp phục vụ việc phát triển dự án Long Tân (gần 332 ha ở Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Theo thuyết minh, công ty có 3 khoản vay trái phiếu tổng giá trị 3.500 tỷ đồng, sẽ đáo hạn vào tháng 9 và tháng 11/2024. Các lô trái phiếu này đều có lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên 3 tháng bằng 11%/năm, các kỳ tính lãi sau được tính bằng tổng của 4,25%/năm và lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân 12 tháng trả sau cuối kỳ của HDBank tại ngày xác định lãi suất.

Các khoản huy động này được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiệu hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác và tiêu thụ sản phẩm tại dự án Khu đô thị Du lịch Long Tân, diện tích khoảng 331.9ha tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thuôc sở hữu của DIC Corp. Ngoài ra, tài sản đảm bảo còn có cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức bằng tiền hoặc tài sản khác phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại HDBank thuộc sở hữu của DIC Corp.

Thông tin thuyết minh 3 khoản vay trái phiếu tổng trị giá 3.500 tỷ của DIC Corp.

Trước đó trong quý I, DIC Corp đã thanh lý khoản đầu tư trái phiếu hơn 1.190 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) chi nhánh Vũng Tàu.

Liên quan đến việc phát hành cổ phiếu huy động vốn của doanh nghiệp, mới đây, DIC Corp bất ngờ muốn điều chỉnh kế hoạch chào bán 100 triệu cổ phiếu giá 30.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, ngày 11/8/2022, DIC Corp chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, đại hội dự kiến tổ trong tháng 9/2022 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Công ty cho biết, nội dung dự kiến trình cổ đông kế hoạch điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, DIC Corp thông qua kế hoạch chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ chào bán là 1:0,164 với giá chào bán là 30.000 đồng/cổ phiếu, thời gian dự kiến thực hiện từ quý III đến quý IV/2022.

Tổng số tiền dự kiến huy động là 3.000 tỷ đồng, DIC Corp dự kiến sử dụng để đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.

Diễn biến giá cổ phiếu DIG thời gian gần đây.

Bối cảnh điều chỉnh kế hoạch chào bán khi giá cổ phiếu DIG lao dốc từ đầu năm tới nay và mới hồi phục trong thời gian gần đây. Cụ thể, diễn biến giá cổ phiếu DIG từ đầu năm đến nay không mấy tích cực khi chứng kiến cú “rơi” từ đỉnh giá 110.600 đồng/cổ phiếu đầu năm nay, xuống mức giá dưới 40.000 đồng/cp thời điểm hiện tại.

Thậm chí thời điểm cuối tháng 6, DIG còn giảm về mức giá dưới 30.000 đồng/cổ phiếu và mới hồi phục lại gần đây. Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/8, thị giá DIG đạt 39.550đ/cổ phiếu.

Theo Bình Nguyên/PetroTimes

Link nguồn: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/dic-corp-dig-dong-tien-kinh-doanh-am-the-chap-du-an-va-co-phieu-de-vay-trai-phieu-661710.html

Từ khóa: DIC Corp
Chỉ có hơn 4.300 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới trong 11 tháng

Chỉ có hơn 4.300 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới trong 11 tháng

11 tháng năm 2023, cả nước có 4.312 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 247.054 tỷ đồng, tương đương với 52,6% và 57,1% so với cùng kỳ.
Novaland muốn xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Novaland muốn xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Tính đến ngày 30/9, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này đang ở mức hơn 205.462 tỷ đồng, giảm 3,5% so với thời điểm đầu năm; trong đó, tổng dư nợ vay tài chính là 58.944 tỷ đồng, cao gấp 1,34 lần vốn chủ sở hữu...
Thành viên Ban kiểm soát của FLC xin từ nhiệm

Thành viên Ban kiểm soát của FLC xin từ nhiệm

CTCP Tập đoàn FLC (Mã chứng khoán FLC) cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tri Thống nhưng lý do vị lãnh đạo này rời ghế chưa được công bố.
Novaland “hối thúc” Lâm Đồng triển khai khu đô thị phức hợp 10 tỷ USD

Novaland “hối thúc” Lâm Đồng triển khai khu đô thị phức hợp 10 tỷ USD

Theo đề xuất ban đầu của Novaland, khu đô thị phức hợp được xây dựng trên diện tích 30.000 ha, bao gồm nhà ở, biệt thự du lịch, trung tâm thương mại, trường học, công viên cây xanh,... Tổng mức đầu tư cho dự án theo đề xuất khoảng 10 tỷ USD.  
Hàng chục doanh nghiệp bất động sản bị “bêu tên” vì nợ thuế

Hàng chục doanh nghiệp bất động sản bị “bêu tên” vì nợ thuế

Đứng đầu trong danh sách này là Công ty CP Thị Nại Eco Bay (địa chỉ tại Khu đô thị mới Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn) khi nợ hơn 219 tỷ đồng.
Lợi nhuận năm 2024 của Nhà Khang Điền “trông chờ” cả vào 2 dự án The Privia và The Clarita

Lợi nhuận năm 2024 của Nhà Khang Điền “trông chờ” cả vào 2 dự án The Privia và The Clarita

Nhà Khang Điền hiện có 3 dự án trọng điểm đã có được giấy phép xây dựng, bao gồm The Privia, The Clarita và The Solina giai đoạn 1 (500 căn thấp tầng, đã hoàn tất thủ tục đền bù).
Không công bố thông tin, Tập đoàn Nam Cường bị phạt 85 triệu đồng

Không công bố thông tin, Tập đoàn Nam Cường bị phạt 85 triệu đồng

Công ty cổ phần Tập Đoàn Nam Cường Hà Nội đã không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2022, năm 2021, bán niên năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022, năm 2021, bán niên năm 2021…
10 kỳ liên tiếp, công ty con của Đất Xanh không thể thanh toán lãi trái phiếu

10 kỳ liên tiếp, công ty con của Đất Xanh không thể thanh toán lãi trái phiếu

Theo Đất Xanh Miền Nam, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do công ty chưa sắp xếp được dòng tiền.
Bất động sản Biz