Thanh Hoá tiếp tục gia hạn tiến độ cho dự án Golden coast resort Hải Hòa ‘đắp chiếu’ 16 năm của Xi măng Công Thanh

Sau 16 năm chưa triển khai, dự án Golden coast resort Hải Hòa của Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh vừa được UBND tỉnh Thanh Hoá tiếp tục gia hạn tiến độ. Đáng chú ý, đây là lần thứ 5 Xi măng Công Thanh xin lùi thời gian khởi công và triển khai xây dựng dự án.

Nhà máy xi măng Công Thanh. Ảnh: Công Thanh Group


Ngày 11/5/2022, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản số 6504/UBND-THKH về việc đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thủ tục đầu tư dự án Khu du lịch Golden Coast Resort Hải Hòa tại phường Hải Hòa và phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn của Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh đến hết ngày 31/12/2022.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh tập trung các nguồn lực, nhanh chóng phối hợp với các sở, ngành, UBND thị xã Nghi Sơn để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án và triển khai xây dựng dự án, sớm đưa vào hoạt động kinh doanh theo đúng mục tiêu quy định.

Hết thời gian quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án trên, giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có văn bản thông báo hết hiệu lực chủ trương đầu tư dự án nêu trên theo quy định; Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

Văn bản số 6504/UBND-THKH của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 5 Xi măng Công Thanh xin lùi thời gian khởi công và triển khai xây dựng dự án.

Được biết, dự án Khu du lịch biển Golden Coast Resort Hải Hòa được được UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý chủ trương đầu tư cho Xi măng Công Thanh tại Công văn số 3081/UBND-CN ngày 25/7/2006. Tổng diện tích thực hiện dự án trên 20ha, thuộc địa phận 2 xã Hải Hòa và Bình Minh, huyện Tĩnh Gia.

Sau nhiều năm “nằm trên giấy”, ngày 11/8/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 8898/UBND-THKH cho phép giãn tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu du lịch biển Golden Coast Resort Hải Hòa. Theo đó, dự án phải hoàn thành giải phóng mặt bằng và hồ sơ sử dụng đất, xây dựng, môi trường, khởi công xây dựng vào tháng 10/2017 và đi vào hoạt động chính thức trong tháng 5/2019.

Thời điểm đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Xi măng Công Thanh phải có văn bản cam kết cụ thể về tiến độ thực hiện các hạng mục công trình thuộc dự án theo từng giai đoạn đầu tư. Đồng thời, lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án trên phù hợp với quy hoạch chung đô thị Trung tâm vùng huyện Tĩnh Gia đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Ngày 12/7/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản giao Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi Trường, UBND huyện Tĩnh Gia và các ngành, đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án xây dựng khu du lịch biển Golden Coast Resort Hải Hòa; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chậm triển khai dự án; căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất với các dự án chậm tiến độ, có ý kiến tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh.

Tuy nhiên, tại Quyết định 517/QĐ-UBND ngày 31/1/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục cho phép Xi măng Công Thanh lùi tiến độ khởi công xây dựng dự án trên từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2020, hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng vào tháng 1/2021.

Sau đó, dự án có thêm 2 lần được điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 3/8/2020 và Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 31/1/2021.

Tháng 7/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu du lịch Golden coast resort Hải Hòa. Công ty Xi măng Công Thanh phải hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục từ nay đến hết tháng 4/2022, khởi công và triển khai xây dựng dự án từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2023. Dự kiến, dự án sẽ được vận hành thử từ tháng 1/2024 đến tháng 3/2024, sau đó sẽ đi vào hoạt động từ tháng 4/2024.

Xi măng Công Thanh có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện dự án và hoàn thành đưa dự án vào hoạt động đảm bảo tiến độ đúng với các nội dung chủ trương đầu tư dự án đã được chấp thuận.

Quyết định cũng nêu rõ trường hợp đến hết tháng 5/2022, Công ty Xi măng Công Thanh không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để khởi công dự án theo quy định thì quyết định này không còn giá trị pháp lý. Xi măng Công Thanh sẽ không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

Theo Ngọc Lan/ Sở hữu trí tuệ

Link nguồn: https://sohuutritue.net.vn/thanh-hoa-tiep-tuc-gia-han-tien-do-cho-du-an-golden-coast-resort-hai-hoa-dap-chieu-16-nam-cua-xi-mang-cong-thanh-d140627.html