Cho vay bất động sản tại các ngân hàng biến động ra sao?

9 tháng đầu năm 2021, hoạt động cho vay bất động sản tại nhiều ngân hàng tư nhân như Techcombank, VIB, TPBank tăng mạnh. Vài năm trở lại đây, bất động sản luôn được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xếp loại vào nhóm tín dụng có rủi ro cao so với các ngành, lĩnh vực […]

Giá trị phát hành giấy tờ có giá tại TPBank biến động ra sao?

Trong 5 năm trở lại đây, phát hành giấy tờ có giá tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank -TPB) liên tục tăng mạnh từ 3.481 tỷ đồng (2017) lên 31.538 tỷ đồng. TPBank phát hành giấy tờ có giá hơn 31.000 tỷ đồng Ngân hàng phát hành giấy tờ có giá bao gồm kỳ […]