Từ khóa:

Mê Linh

Hà Nội đề xuất đưa 3 huyện lên thành phố: Nguồn lực từ đâu?

Hà Nội đề xuất đưa 3 huyện lên thành phố: Nguồn lực từ đâu?

Thứ tư, 13/10/2021 | 07:20
Việc huy động nguồn lực cho kế hoạch đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, kế hoạch đầu tư công trung hạn, chỉnh trang đô thị… cũng như nâng cấp 3 huyện ngoại thành lên thành phố là một trong những khó khăn lớn của TP Hà Nội trong bối cảnh ngân sách còn hạn hẹp.
Điều kiện để 3 huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn lên thành phố trực thuộc TP Hà Nội

Điều kiện để 3 huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn lên thành phố trực thuộc TP Hà Nội

Thứ sáu, 08/10/2021 | 12:13
Theo quy định, để Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn lên thành phố trực thuộc Hà Nội thì đơn vị hành chính phải có quy mô dân số trên 150.000 người, diện tích tự nhiên 150 km2 trở lên.