Bất động sản Biz

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): HoREA góp ý quy định về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

Thứ ba, 06/09/2022 | 10:41

Theo HoREA, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều quy định mới, tích cực, nhưng cũng còn có một số quy định chưa thật đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, liên thông ngay trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và với các luật có liên quan, chưa thật sát với thực tiễn, trong đó có một số quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất (Điều 64); đấu giá quyền sử dụng đất (Điều 65)...

Trong văn bản góp ý, HoREA cho rằng, TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công rất nhiều cuộc đấu giá quyền sử dụng đất điển hình là các dự án Dragon City, Sài Gòn Pearl, 23 Lê Duẩn quận 1, Sài Gòn One Tower… nhưng cũng có trường hợp đấu giá không thành công như các cuộc đấu giá 04 lô đất Thủ Thiêm vừa qua.

Hiệp hội nhận thấy, đấu giá quyền sử dụng đất nhằm 02 mục đích chủ yếu: Một là, thu về cho ngân sách nhà nước giá trị quyền sử dụng đất cao nhất của khu đất đấu giá để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Hai là, lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực triển khai thực hiện dự án đầu tư. 

Nhưng có một số “bất cập” về đấu giá quyền sử dụng đất tại Điều 65 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, HoREA đề nghị bỏ quy định không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc đối tượng đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Hiệp hội này cho rằng, điểm b khoản 1 Điều 65 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định điều kiện thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất “b) Không thuộc các trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều 63 và Điều 64 của Luật này”, mà Điều 64 quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất. 

Nhưng một khu đất có đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể lựa chọn hoặc đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, như trường hợp 04 lô đất Thủ Thiêm đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thì thực hiện đấu giá hoặc thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư đều phù hợp.

Do vậy, Hiệp hội đề nghị xây dựng hoàn thiện điểm b khoản 1 Điều 65 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), như sau: “b) Không thuộc các trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều 63 và Điều 64 của Luật này”.

Bên cạnh đó, HoREA đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 của khu đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Hiệp hội này đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 của khu đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất. Do vậy, Hiệp hội đề nghị xây dựng hoàn thiện điểm b khoản 4 Điều 65 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), về trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, như sau: “b) Tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 trước khi đấu giá quyền sử dụng đất”.

HoREA cũng đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn áp dụng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại điểm c (mới) khoản 4 Điều 65 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo HoREA, Khoản 1 Điều 40 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định:  và “1. Tổ chức đấu giá tài sản thỏa thuận với người có tài sản đấu giá lựa chọn một trong các hình thức sau đây để tiến hành cuộc đấu giá: a) Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; b) Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; c) Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Đấu giá trực tuyến”, nhưng không quy định lựa chọn áp dụng hình thức đấu giá phù hợp với các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, mà qua 04 cuộc đấu giá 04 lô đất Thủ Thiêm để chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đã cho thấy “bất cập” của việc áp dụng hình thức đấu giá các “đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá” là không phù hợp.

Theo phân tích của HoREA, có 02 trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất như sau: Một là, đấu giá từng nền nhà, căn nhà, căn hộ để chọn người mua có giá cao nhất thì có thể áp dụng hình thức “đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá” hoặc hình thức “đấu thầu qua mạng”; Hai là, đấu giá khu đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thì cần quy định phải áp dụng hình thức “đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá” hoặc hình thức “đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp” thì mới phù hợp.

Trên cơ sở phân tích này, Hiệp hội đề nghị xây dựng hoàn thiện điểm c (mới) khoản 4 Điều 65 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), như về trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn áp dụng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp, như sau: “c (mới) Lựa chọn hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất”.

Hiệp hội này cũng đề nghị Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sửa đổi đồng bộ, bổ sung điểm đ (mới) khoản 1 Điều 40 Luật Đấu giá tài sản 2016, như sau: “đ (mới) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất”.

Hiệp hội này cũng nhấn mạnh, đối với trường hợp đấu giá từng nền nhà, căn nhà, căn hộ để chọn người mua có giá cao nhất thì có thể áp dụng hình thức “đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá” hoặc hình thức “đấu thầu qua mạng” theo quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016).

 

Nhật Lâm

Theo vnmedia.vn Copy
Thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) vào tháng 10/2023

Thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) vào tháng 10/2023

Theo Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2023, tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) sẽ trình Quốc hội thông qua 06 luật, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi)…
Hà Nội: Thanh tra về việc chấp hành pháp luật đất đai tại dự án Kim Chung - Di Trạch

Hà Nội: Thanh tra về việc chấp hành pháp luật đất đai tại dự án Kim Chung - Di Trạch

Theo quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội, Dự án khu đô thị Kim Chung - Di Trạch của Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng (Vietracimex) sẽ được thực hiện thanh tra về việc chấp hành pháp luật đất đai.
Hà Nội kiến nghị thu hồi 29 dự án chậm tiến độ, vi phạm Luật Đất đai

Hà Nội kiến nghị thu hồi 29 dự án chậm tiến độ, vi phạm Luật Đất đai

Cụ thể, đối với các dự án chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành phố và UBND cấp huyện rà soát, kiểm tra đối với 135 dự án.
Hà Nội: Công bố 37 dự án bị kiểm tra vì chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai

Hà Nội: Công bố 37 dự án bị kiểm tra vì chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai

Mới đấy, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký Kế hoạch số 235/KH-UBND về tiếp tục Tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.
Đất Xanh Miền Tây bị ‘tuýt còi’ vì quảng cáo sai sự thật tại dự án Cara River Park

Đất Xanh Miền Tây bị ‘tuýt còi’ vì quảng cáo sai sự thật tại dự án Cara River Park

Đặt mục tiêu vươn tầm thương hiệu quốc gia, thế nhưng Công ty Đất Xanh Miền Tây vừa bị Sở Xây dựng TP Cần Thơ yêu cầu chấm dứt tình trạng quảng cáo sai quy định, liên quan đến dự án Khu căn hộ chung cư Kim cương Xanh - Cara River Park (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng).
Giao dịch bất động sản đang gặp nhiều khó khăn

Giao dịch bất động sản đang gặp nhiều khó khăn

Theo khảo sát thực tế của Batdongsan.com.vn với các nhà môi giới, giao dịch BĐS hiện đang gặp nhiều khó khăn.
Dự án The Dragon Castle Hạ Long: Khách hàng cẩn trọng khi đầu tư

Dự án The Dragon Castle Hạ Long: Khách hàng cẩn trọng khi đầu tư

Dự án chung cư The Dragon Castle (P. Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) ngay từ khi bắt đầu khởi công từ năm 2020 đã vấp phải nhiều nghi ngờ về việc ngang nhiên xây dựng không phép, rao bán trái pháp luật... Thậm chí, ở thời điểm hiện tại, thông tin về việc chủ đầu tư đã đem dự án chung cư The Dragon Castle cầm cố tại một ngân hàng cũng khiến nhiều người lo ngại.
Tin bất động sản ngày 3/10: Bình Định công bố nhà đầu tư dự án Khu đô thị Vân Hà hơn 2.900 tỷ đồng

Tin bất động sản ngày 3/10: Bình Định công bố nhà đầu tư dự án Khu đô thị Vân Hà hơn 2.900 tỷ đồng

Tin bất động sản ngày 3/10: Bình Định công bố nhà đầu tư dự án Khu đô thị Vân Hà hơn 2.900 tỷ đồng; Quảng Trị thu hồi dự án của tập đoàn FLC...
Ngân hàng rao bán bến xe bỏ hoang 10 năm ở Đà Nẵng

Ngân hàng rao bán bến xe bỏ hoang 10 năm ở Đà Nẵng

Bến xe phía Nam Đà Nẵng do Công ty CP Đức Long Đà Nẵng đầu tư gần 130 tỷ đồng, đưa vào sử dụng tháng 9/2012 nhưng gần như bỏ hoang, trang thiết bị hư hỏng. Hiện ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đang rao bán bến xe này.
Hà Nội: Quận Cầu Giấy có 194/208 khu chung cư, nhà cao tầng vi phạm quy định về PCCC.

Hà Nội: Quận Cầu Giấy có 194/208 khu chung cư, nhà cao tầng vi phạm quy định về PCCC.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn, trên địa bàn quận có 194 208 khu chung cư, nhà cao tầng vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Trong đó, 85 208 cơ sở vi phạm về trang bị phương tiện PCCC; 51 cơ sở vi phạm về hồ sơ quản lý...
Dự án Khu căn hộ chung cư Kim cương Xanh – Cara River Park quảng cáo căn hộ không đúng sự thật

Dự án Khu căn hộ chung cư Kim cương Xanh – Cara River Park quảng cáo căn hộ không đúng sự thật

Mới đây, Sở Xây dựng TP Cần Thơ có công văn 2762 về việc chấn chỉnh công tác quảng cáo và nội dung quảng cáo tại dự án Khu căn hộ chung cư Kim cương Xanh – Cara River Park, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ bán nhà ở không đúng quy định.
Kiến nghị xóa nợ cho hộ nghèo về nhà ở

Kiến nghị xóa nợ cho hộ nghèo về nhà ở

Theo Bộ Xây dựng, từ trước tới nay, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về nhà ở, đặc biệt là hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
Bất động sản Biz