Yêu cầu Thanh tra, kiểm tra phát hành trái phiếu của doanh nghiệp

Mới đây, Văn phòng Chính phủ ban hành Công điện số 8857/CĐ-VPCP ngày 3/12/2021 về tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương thực hiện thanh tra phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp […]

Bất động sản công nghiệp vươn lên mạnh mẽ những tháng cuối năm

Với những chính sách hỗ trợ của Nhà Nước đã tác động đến sự phục hồi của bất động sản công nghiệp và thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. Dự đoán bất động sản công nghiệp sẽ bứt phá mạnh mẽ những tháng cuối năm. Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đã khiến […]

Đầu tư bất động sản cuối năm, có dễ sập bẫy giá cao?

Bất động sản giá trị thực tế khai thác được với mức lợi nhuận cam kết của chủ đầu tư là hai việc khác nhau. Chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư không nên nhìn giá trị bất động sản theo cam kết của chủ đầu tư, dễ mắc “bẫy”. Một ví dụ cụ thể, […]