Từ khóa:

kiểm soát sốt đất

Hà Nội đề xuất đưa 3 huyện lên thành phố: Nguồn lực từ đâu?

Hà Nội đề xuất đưa 3 huyện lên thành phố: Nguồn lực từ đâu?

Thứ tư, 13/10/2021 | 07:20
Việc huy động nguồn lực cho kế hoạch đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, kế hoạch đầu tư công trung hạn, chỉnh trang đô thị… cũng như nâng cấp 3 huyện ngoại thành lên thành phố là một trong những khó khăn lớn của TP Hà Nội trong bối cảnh ngân sách còn hạn hẹp.