Báo động căn hộ cao cấp Hà Nội tồn kho

Báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy, lượng căn hộ tồn kho trong 1 năm đầu thường rơi vào khoảng 30-50%, song do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng tồn kho từ các dự án đã vượt qua mốc 50%. Tại Hà Nội, hàng tồn chủ yếu nằm ở căn hộ […]

TP. HCM: 4 dự án cao cấp vi phạm về tiền sử dụng đất

Kiểm toán Nhà nước cho biết, trong công tác kiểm toán chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020 tại TP HCM, phát hiện một số dự án có dự án đã có quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm […]

4 rủi ro từ chính sách ‘nhà đổi nhà’

“Nhà đổi nhà” là giải pháp chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro như việc người mua nhà không được quyền lựa chọn ngân hàng vay hoặc nếu thanh toán không đủ và nguy cơ mất cả 2 căn nhà có thể xảy ra. Có thể hiểu chính sách “lấy nhà cũ đổi nhà mới” […]