Bất động sản Biz

Long An: Loạt sai phạm về đất đai tại dự án Five Star Eco City của Tập đoàn Quốc tế Năm Sao

Thứ sáu, 28/07/2023 | 12:01 Theo dõi BĐS Biz trên

Dự án Khu đô thị Năm Sao (tên thương mại Five Star Eco City) tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc và xã Long Trạch, Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao được xác định có nhiều sai phạm trong quá trình giao và xác định giá đất.

Theo kết luận thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (số 12/KL-BTNMT) về việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường của Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Tập đoàn Năm Sao) khi thực hiện dự án Khu đô thị Năm Sao (tên thương mại: Five Star Eco City) tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc và xã Long Trạch, Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, chủ đầu tư dự án này đã thực hiện nhiều hành vi sai phạm, chưa phù hợp với các quy định.

Tập đoàn Năm Sao đã để xảy ra nhiều hành vi sai phạm, chưa phù hợp với các quy định của pháp luật tại dự án Five Star Eco City.
Tập đoàn Năm Sao đã để xảy ra nhiều hành vi sai phạm, chưa phù hợp với các quy định của pháp luật tại dự án Five Star Eco 
 

Nhiều sai phạm về đất đai

Văn bản kết luận thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, việc chấp hành pháp luật đất đai đối dự án trên có nhiều bất cập, từ việc xác định giá đất, bàn giao đất cho đến tiến độ thực hiện chưa phù hợp với các quy định pháp luật.

Cụ thể, việc chấp hành pháp luật đất đai ở giai đoạn 1 của dự án, việc UBND tỉnh Long An ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất cho Tập đoàn Năm Sao theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, không theo nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư được phê duyệt là không phù hợp với quy định.

Việc xác định giá đất đối với diện tích 8.584m đất ở nông thôn (giao đất giai đoạn 1) giao cho Tập đoàn Năm Sao thực hiện dự án Khu đô thị Năm Sao theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh trong việc tính tiền sử dụng đất là chưa phù hợp.

Về việc sai quy định trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tập đoàn Năm Sao được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 4.114m đất thuộc quy hoạch hành lang đường giao thông (tỉnh lộ 826 và 835B) là chưa phù hợp với quy định; được cấp giấy chứng nhận đối với 88.446 m đất xây dựng công trình công cộng tại dự án với mục đích sử dụng là đất ở nông thôn, nguồn gốc nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (bao gồm: 47.834 mđất cây xanh, mặt nước và 40.612mđất giao thông) là không đúng với mục đích dụng đất, hình thức sử dụng đất và không thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, thửa đất thể hiện trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Tập đoàn Năm Sao không có ranh giới khép kín, gồm nhiều vị trí khác nhau là không phù hợp; diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều phần diện tích với mục đích sử dụng khác nhau nhưng không được thể hiện theo từng thửa đất trên quy hoạch chi tiết xây dựng đã được xét duyệt là chưa phù hợp.

Văn bản kết luật này cũng cho thấy, đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 giai đoạn 1 của dự án thì tổng diện tích đất ở được phê duyệt là 181.903,78m, nhưng Tập đoàn Năm Sao được giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 203.589m đất ở (chênh lệch 21.685,22m). Qua kiểm tra phần diện tích đất chênh lệch này được quy hoạch để xây dựng nhà trẻ mẫu giáo, đất trạm y tế, đất công trình thương mại nên việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên là không phù hợp với các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND Long An đã ban hành quyết định giao 373.226mđất cho Tập đoàn Năm Sao để thực hiện dự án Khu đô thị Năm Sao (giai đoạn 1) nhưng chủ đầu tư đã sử dụng và thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng, kỹ thuật trên diện tích 394.827,46m (diện tích đất đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng), vượt 21.601,46mđất được giao.

Đối với việc chấp hành pháp luật đất đai đối với giai đoạn 2, cơ quan thanh tra nhận thấy, việc UBND Long An ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất cho Tập đoàn Năm Sao theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, không theo nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư được phê duyệt là không phù hợp.

Tại thời điểm năm 2014, UBND Long An áp dụng phương pháp so sánh để xác định giá đất tính tiền sử dụng đất đối với diện tích 27.812m đất ở nông thôn cho Tập đoàn Năm Sao có giá bằng giá đất bồi thường (năm 2012) mà không áp dụng phương pháp thặng dư để xác định giá đất là không phù hợp. Việc xác định giá đất đối với diện tích 156.069m đất ở nông thôn (giao đất đợt 2, 3) giao cho Tập đoàn Năm Sao thực hiện dự án theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh, phương pháp so sánh trong việc tính tiền sử dụng đất là chưa phù hợp quy định.

Đồng thời, các thửa đất thể hiện trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Tập đoàn Năm Sao không có ranh giới khép kín, gồm nhiều vị trí khác nhau là không phù hợp; diện tích đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều phần diện tích với mục đích sử dụng khác nhau nhưng không được thể hiện theo từng thửa đất theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được xét duyệt là chưa phù hợp.

Ngoài ra, phần lớn diện tích đất được giao Tập đoàn Năm Sao chưa triển khai xây dựng các hạng mục, công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, tiến độ sử dụng đất chậm (mặc dù đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh giai đoạn đầu tư như đã nêu trên), vi phạm quy định Luật Đất đai năm 2013.

Kiến nghị xử lý

Kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao tại dự án Five Star Eco City ở Long An.
Kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao tại dự án Five Star Eco City ở Long An.
 

Trước những sai phạm, thiếu sót trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cần Giuộc và các cấp, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất, bảo vệ môi trường cũng như tiến độ đưa đất vào sử dụng đối với Tập đoàn Năm Sao.

Đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý đối với những sai phạm theo quy định pháp luật. Thực hiện rà soát, khắc phục các tồn tại đã nêu trên (việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia hạn việc sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất). Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sai sót trong quản lý nhà nước về đất đai và môi trường.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm nêu trên. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu Tập đoàn Năm Sao chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới được giao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với các cơ quan nhà nước để hoàn thiện các quy định, thủ tục về đất đai và môi trường theo quy định của pháp luật. Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An để được hướng dẫn thực hiện gia hạn tiến độ sử dụng đất.

Đồng thời, hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung; thu gom toàn bộ nước thải phát sinh về hệ thống xử lý đạt quy chuẩn quốc gia về nước thải trước khi thải ra môi trường; thực hiện thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn theo quy định; quản lý và giám sát môi trường theo quy định.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0302430986 (đăng ký lần đầu ngày 09/10/2001; đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 02 /6/ 2020), địa chỉ trụ sở chính tại 385 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7. Vốn điều lệ 900 tỷ đồng; người đại diện theo pháp luật là ông Trần Văn Dương, Tổng Giám đốc. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản...

Trần Thùy

Theo vnmedia.vn Copy
Dự án mang thương hiệu Five Star Eco City của Công ty Năm Sao vướng nhiều sai phạm

Dự án mang thương hiệu Five Star Eco City của Công ty Năm Sao vướng nhiều sai phạm

Dự án Khu đô thị Năm Sao (tên thương mại Five Star Eco City) tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc và xã Long Trạch, Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao được xác định có nhiều sai phạm trong quá trình giao và xác
Dự án bỏ hoang rộng 6,6 ha của Bitexco được gia hạn thêm 482 ngày

Dự án bỏ hoang rộng 6,6 ha của Bitexco được gia hạn thêm 482 ngày

Sau thời gian gia hạn, nếu chủ đầu tư không triển khai xây dựng theo quy định sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.
Bất động sản kêu gọi đầu tư mới: Loạt khu đô thị nghìn tỷ “đua nhau” tìm nhà đầu tư

Bất động sản kêu gọi đầu tư mới: Loạt khu đô thị nghìn tỷ “đua nhau” tìm nhà đầu tư

Nhiều tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục phê duyệt một số dự án bất động sản, khu đô thị quy mô lớn có tổng mức đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Hà Nội bổ sung 11 dự án thu hồi đất năm 2023

Hà Nội bổ sung 11 dự án thu hồi đất năm 2023

Tại kỳ họp thứ 13, được tổ chức ngày 22/9, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung mục đích các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố bổ sung 11 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 53,25ha,
Tập đoàn Ecopark đề xuất đầu tư khu đô thị sinh thái 3.800 ha tại Đồng Nai

Tập đoàn Ecopark đề xuất đầu tư khu đô thị sinh thái 3.800 ha tại Đồng Nai

Tập đoàn Ecopark đã đề xuất với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về những ý tưởng quy hoạch Khu đô thị sinh thái Nhơn Trạch trong tương lai.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Chấm dứt đầu tư dự án Khu tái định cư đô thị mới Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chấm dứt đầu tư dự án Khu tái định cư đô thị mới Phú Mỹ

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực văn bản số 5817/UBND-VP ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thuộc Khu tái định cư đô thị mới Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.
Đầu tư 7 tỷ USD làm đường sắt cao tốc TP HCM - TP Cần Thơ

Đầu tư 7 tỷ USD làm đường sắt cao tốc TP HCM - TP Cần Thơ

Dự án tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ đang được Bộ Giao thông Vận tải lập nghiên cứu báo cáo và tính toán đến nguồn lực để có thể triển khai trước năm 2030.
Bất động sản kêu gọi đầu tư mới: Nhiều “siêu dự án” chỉ có duy nhất một nhà đầu tư đăng ký

Bất động sản kêu gọi đầu tư mới: Nhiều “siêu dự án” chỉ có duy nhất một nhà đầu tư đăng ký

Trong khi nhiều doanh nghiệp “một mình một ngựa” ở những khu đô thị rộng hàng trăm héc ta thì nhiều doanh nghiệp lại cạnh tranh quyết liệt tại những dự án khu dân cư nhỏ, với tổng vốn chưa đầy 200 tỷ đồng.
Có gì trong “siêu dự án” 5.700 tỷ đồng của Đất Xanh bị yêu cầu hoàn tiền cho 2.300 khách hàng?

Có gì trong “siêu dự án” 5.700 tỷ đồng của Đất Xanh bị yêu cầu hoàn tiền cho 2.300 khách hàng?

Ngày 23/8/2019 Hà An chính thức trúng thầu quỹ đất 92,2ha này, giá đấu thầu thời điểm đó là 3.060 tỷ đồng. Quỹ đất này trước khi đấu thầu thuộc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.
Bất động sản Biz
Bất động sản Biz