Lại xuất hiện thêm ngân hàng mua lại công ty chứng khoán

Giữa bối cảnh thị trường chứng khoán bùng nổ, hàng loạt công ty chứng khoán báo lãi lớn, một số Ngân hàng nhanh chóng ‘thâu tóm’ những công ty chứng khoán nhỏ, lộ rõ tham vọng ở mảng kinh doanh béo bở này. VPBank quay lại mảng kinh doanh béo bở thông qua mua Chứng khoán […]