Doanh nghiệp ngành bất động sản tiếp tục hút dòng tiền trái phiếu

Bất chấp tác động của dịch bệnh, nguồn cung bất động sản và giá bán trên thị trường vẫn không ngừng tăng mạnh. Đây chính là động lực để thị trường phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022. Nhu cầu mua liên tục tăng, bất động sản vẫn hút dòng tiền Theo […]