TP. HCM: 4 dự án cao cấp vi phạm về tiền sử dụng đất

Kiểm toán Nhà nước cho biết, trong công tác kiểm toán chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020 tại TP HCM, phát hiện một số dự án có dự án đã có quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm […]