Lãi suất tiền gửi tiếp tục giảm nhẹ

Tháng 10/2021, lãi suất tiền gửi cá nhân tại một số ngân hàng tiếp tục giảm nhẹ từ 0,1-0,4 điểm % ở hầu hết các kỳ hạn so với tháng trước.

Sang quý cuối cùng năm 2021, một số ngân hàng tiếp tục giảm nhẹ lãi suất tiền gửi cá nhân từ 0,1-0,4% ở hầu hết các kỳ hạn so với kỳ điều chỉnh trước đó.

Đơn cử tại Nam A Bank, từ ngày 4/10/2021 giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng đối với khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng được giảm từ 6%/năm xuống còn 5,6%/năm, tại kỳ hạn 9 tháng giảm từ 6%/năm còn 5,9%/năm, kỳ hạn 12 tháng giảm từ 6,2%/năm xuống còn 6,1%/năm, kỳ hạn 36 tháng giảm từ 6,6%/năm xuống còn 5,9%/năm.

Nguồn: Nam A Bank.

Đáng chú ý tại Eximbank, biểu lãi suất tiền gửi cá nhân trong tháng 10 có sự điều chỉnh tăng/giảm không đồng đều tại một số kỳ hạn.

Theo đó, lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn dưới 6 tháng đều ghi nhận tăng nhưng từ kỳ hạn 6 tháng đến 36 tháng ngân hàng Eximbank đã có sự điều chỉnh giảm. Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng giảm tới 0,4 điểm % xuống còn 5,1%/năm.

Các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng giảm đồng loạt 0,1 điểm %. Do đó kỳ hạn 7 tháng niêm yết với lãi suất là 5,5%/năm; kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng ở mức là 5,6%/năm; kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng cùng áp dụng lãi suất chung là 5,7%/năm.

Tại kỳ hạn 12 tháng trong tháng 10 này cũng được điều chỉnh giảm 0,2 % so với trước, cùng chung mức lãi suất là 5,7%/năm. Ngoài ra, với các kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng, lãi suất tiết kiệm đồng loạt huy động ở mức là 6%/năm, tương ứng giảm 0,1 % mỗi kỳ hạn. 

Lãi suất tiền gửi cá nhân tại ngân hàng ACB tiếp tục điều chỉnh giảm từ 0,1% so với tháng trước tại tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, đối với khoản tiền gửi từ 20 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng chỉ còn 3,1%/năm, 6 tháng còn 4,2%/năm, kỳ hạn 12 tháng còn 5,3%/năm. Đối với khách hàng gửi tiết kiệm qua hình thức online, khung lãi suất dao động từ 3,2%/năm đến 5,8%/năm áp dụng với kỳ hạn 1 – 12 tháng.

Nguồn: ACB

Bước sang tháng 10, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại VIB cũng ghi nhận giảm tại đa số kỳ hạn. Lãi suất ngân hàng VIB được phân loại theo 4 mức tiền gửi như sau: từ 10 triệu đến dưới 100 triệu đồng; từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ đồng; từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên.

Trong đó, các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 6 tháng đồng loạt điều chỉnh giảm 0,2 % mỗi kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 1 và 2 tháng có số tiền gửi từ 10 triệu đến dưới 1 tỷ đồng có lãi suất là 3,3%/năm. Còn số tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên tại các kỳ hạn này, ngân hàng VIB niêm yết với lãi suất là 3,4%/năm.

Tại kỳ hạn 6 tháng, khoản tiền từ 10 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đang được niêm yết lãi suất là 5,2%/năm; từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất khách hàng được nhận là 5,3%/năm.

Ngoài ra, ngân hàng VIB tiếp tục điều chỉnh giảm đồng loạt 0,2% cho tất cả các khoản tiền gửi tại mỗi kỳ hạn từ 7 đến 11 tháng và từ 15 tháng đến 36 tháng. 

Nguồn: VIB.

Theo giới chuyên gia, mặt bằng lãi suất huy động hiện đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Việc lãi suất huy động tiếp tục giảm sẽ tạo điều kiện cho việc giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên, việc cho vay tại các ngân hàng hiện nay cũng không dễ dàng như trước đây do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lãi suất tiết kiệm cá nhân các ngân hàng tính đến ngày 13/10/2021

Theo Hoàng Long – Huy Tùng/PetroTimes

Link nguồn: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/lai-suat-tien-gui-tiep-tuc-giam-nhe-629369.html