Bổ sung Khu Công nghệ cao Hà Nam vào Quy hoạch

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 2098/QĐ-TTg ngày 14/12/2021 bổ sung Khu Công nghệ cao Hà Nam vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 08/6/2015 của Thủ […]

Nhiều địa phương trình danh mục dự án thu hồi đất năm 2022

Vừa qua, UBND TP.HCM, TP.Cần Thơ, tỉnh Quảng Ngãi, Anh Giang đã có tờ trình tới Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh về việc ban hành nghị quyết danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn. Tại TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã trình HĐND […]