Khải Hoàn Land tăng vốn, đầu tư thêm 2.000 tỷ đồng vào 3 dự án của bầu Hiển

Mới đây, Khải Hoàn Land đã hoàn tất tăng vốn lên 3.188 tỷ đồng, sắp đầu tư thêm 2.000 tỷ đồng vào 3 dự án của bầu Hiển.

Khải Hoàn Land tăng vốn lên 3.188 tỷ đồng, đầu tư thêm 2.000 tỷ đồng vào 3 dự án của bầu Hiển.

Được biết, Công ty vừa hoàn tất việc phát hành 144 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Mục đích của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo đó, có 10 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này. Bao gồm 2 cá nhân mua nhiều nhất là ông Nguyễn Khải Hoàn, Chủ tịch HĐQT (KHG) với 40 triệu cổ phiếu và bà Trần Thị Thu Hương với 18 triểu cổ phần.

Tổng số tiền thu về của đợt phát hành cổ phiếu này là 2.304 tỷ đồng. Khải Hoàn Land cho biết sẽ chi 1.940 tỷ đồng mua bất động sản có sẵn để bán và 364 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để bổ sung vốn.

Đặc biệt, cả 3 dự án mà Khải Hoàn Land đầu tư đều do Tập đoàn T&T của bầu Hiển phát triển. 3 dự án đó bao gồm: Dự án T&T City Millennia ở Long An; Dự án khu đô thị T&T Phố Nối, Hưng Yên và Dự án T&T complex Định Công, Hà Nội.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, về hoạt động kinh doanh, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu đạt 511,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 100,39 tỷ đồng, lần lượt tăng 448,8% và 327,2% so với cùng kỳ. Tính tới ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Khải Hoàn Land đạt 2.869 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm, trong đó chiếm 63% là tài sản dài hạn (1.812,5 tỷ đồng).

Như vậy, 9 tháng đầu năm 2021, Khải Hoàn Land đã đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 1.515 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 321 tỷ đồng. Do đó, công ty mới hoàn thành được 31,3% kế hoạch lợi nhuận.

TH/Theo Sở hữu trí tuệ

Link nguồn: https://sohuutritue.net.vn/khai-hoan-land-tang-von-dau-tu-them-2000-ty-dong-vao-3-du-an-cua-bau-hien-d120180.html?fbclid=IwAR24f8c5-n-qW-3YF7l9toe2CtCHY10jvHDa5qK0nBlr7LWouxH6WoixBqk